Bestaande rechten in het milieurecht

Bestaande rechten in het milieurecht - J.E. Hoitink | Tiliboo-afrobeat.com

...nde rechten in het milieurecht (Paperback) ... PDF De reflexwerking van het internationale recht in de ... ... . Dit proefschrift bevat een onderzoek naar de vraag in welke gevallen een eenmaal verleende... Rechten van de natuur. Op de grens tussen milieurecht en klimaatrechtspraak ontstaat een geheel nieuwe rechtsgrond bij het erkennen van de rechten van het natuurlijk milieu zelf, of onderdelen ervan zoals de rechten van een rivier, een landschap, of de lucht. Bestaande rechten in het milieurecht. Uitgever W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer ... Bestaande rechten in het milieurecht : over de ... ... . Uitgever W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer Verschenen 1998 ISBN 9027149585 Kenmerken XIV, 274 p, 25 cm Aantekening Uitgave in samenwerking met het G.J. Wiarda Instituut Vermelding op omslag: Instituut voor staats- en bestuursrecht, Universiteit Utrecht Get this from a library! Bestaande rechten in het milieurecht : over de actualisering van milieuvergunningen. [Jessica Hoitink] Als advocaat specialiseer ik mij in agrarisch recht, ...

INFORMATIE

AUTEUR
J.E. Hoitink
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Bestaande rechten in het milieurecht.pdf

OMSCHRIJVING

Dit proefschrift bevat een onderzoek naar de vraag in welke gevallen een eenmaal verleende milieuvergunning nadien kan worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden of inzichten en in welke mate daarbij rekening moet worden gehouden met de belangen van de vergunninghouder. Na een beschrijving van het algemene toetsingskader voor de milieuvergunning en de daaraan te verbinden voorschriften, wordt een overzicht gegeven van de wettelijke instrumenten die kunnen worden ingezet ten behoeve van het actualiseren van milieuvergunningen, waaronder de revisievergunning, de bevoegdheid tot ambtshalve wijziging, de actualiseringsplicht, de tijdelijke vergunning en de intrekkingsbevoegdheid. Voorts wordt ingegaan op de meer materiële vraag welke grenzen voortvloeien uit het zogenaamde 'bestaande rechten' van de vergunninghouder bij het verlenen van een nieuwe (revisie)vergunning moeten worden geëerbiedigd. Ten slotte bevat het boek een hoofdstuk omtrent de vraag in welke gevallen een inrichtinghouder, die met een wijziging of intrekking van zijn milieuverguning wordt geconfronteerd, recht heeft op schadevergoeding en wordt verslag gedaan van een rechtsvergelijkend onderzoek met Duitsland.

Wil je het boek lezen?Bestaande rechten in het milieurecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.E. Hoitink. Lezen Bestaande rechten in het milieurecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN