Rechtspersoon, vennootschap en onderneming

Rechtspersoon, vennootschap en onderneming - J.B. Huizink | Tiliboo-afrobeat.com

...ersoon, vennootschap en onderneming is het ideale studieboek voor studenten binnen het rechtspersonen- en vennootschapsrecht ... Rechtsvorm of juridisch statuut van uw onderneming ... ... . In deze actuele uitgave vinden zij een integraal beeld van dit rechtsgebied. In dit onderdeel van de Studiereeks Burgerlijk Recht staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen centraal. Uitgebreide commerciële shoptekst Rechtspersoon, vennootschap en onderneming is het ideale studieboek voor studenten binnen het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. In deze actuele uitgave vinden zij een integraal beeld van dit rechtsgebied. Zo is een rechtspersoon de eigenaar van de on ... Rechtspersoon, vennootschap en onderneming — Vrije ... ... . In deze actuele uitgave vinden zij een integraal beeld van dit rechtsgebied. Zo is een rechtspersoon de eigenaar van de onderneming en daarmee belastingplichtig voor de winst uit onderneming. Rechtspersoon en natuurlijke personen. Er zijn belangrijke verschillen tussen een rechtspersoon en een onderneming die door uzelf, eventueel samen met anderen, wordt gedreven. 1. Download het formulier Formulier 6: 'inschrijving buitenlandse rechtsp...

INFORMATIE

AUTEUR
J.B. Huizink
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Rechtspersoon, vennootschap en onderneming.pdf

OMSCHRIJVING

In dit deel van de Studiereeks Burgerlijk Recht staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen centraal. De privaatrechtelijke rechtspersonen uit boek 2 BW en de personenvennootschappen van boek 7A BW (maatschap) en het WvK (vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap) worden tegen de achtergrond van het ondernemingsrecht in brede zin besproken. In het inleidende hoofdstuk komt de plaats van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht in het burgerlijk recht aan de orde en worden enkele bijzondere regelingen zoals de Handelsregisterwet, de Wet op de ondernemingsraden en de concernbegrippen besproken. In de daaropvolgende hoofdstukken worden belangrijke onderwerpen als oprichting en doeloverschrijding, organisatierecht, besluitvorming en vertegenwoordiging en zorgvuldig vermogensbeheer aan de hand van de verschillende samenwerkingsvormen behandeld. Het betreft de centrale onderdelen van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. De gekozen opzet maakt het mogelijk de verschillende rechtsvormen op allerlei onderdelen met elkaar te vergelijken, waardoor bij de studenten inzicht ontstaat in de grotere verbanden binnen het rechtsgebied van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht.

Wil je het boek lezen?Rechtspersoon, vennootschap en onderneming in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.B. Huizink. Lezen Rechtspersoon, vennootschap en onderneming Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN