Bezit te kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring

Bezit te kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring - Jelle Eric Jansen | Tiliboo-afrobeat.com

...de trouw vervalt dan. Indien iemand het bezit onder algemene titel volgens artikel 3:80 lid 2 BW verkrijgt dan wordt het bezit te goeder trouw wél voortgezet ... Bezit te kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende ... ... . Bijvoorbeeld bij een erfenis wordt de verkrijgende partij niet verondersteld onderzoek te doen. Het bezit te goeder trouw wordt dan zonder verandering voortgezet. Bevrijdende verjaring Naast de bevrijdende verjaring van twintig jaren kent ons wetboek ook de verkrijgende verjaring te goeder trouw van artikel 3:99 BW. Hierop is een termijn van tien jaar van toepassing. Bij verjaring waarbij een partij zich beroept op goede trouw bestaat er geen mogelijkheid voor de voorma ... Termijn bevrijdende verjaring van 20 naar 40 jaar ... ... . Hierop is een termijn van tien jaar van toepassing. Bij verjaring waarbij een partij zich beroept op goede trouw bestaat er geen mogelijkheid voor de voormalig eigenaar om de schade van zijn eigendomsverlies van de nieuwe eigenaar te vorderen. BEZIT TE KWADER TROUW, VERKRIJGENDE EN BEVRIJDENDE VERJARING 2 verkrijgende verjaring verheft een feitelijke toestand tot recht. In artikel 3:105 komen beide leerst...

INFORMATIE

AUTEUR
Jelle Eric Jansen
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Bezit te kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring.pdf

OMSCHRIJVING

Artikel 3:105 BW verheft de bezitter te kwader trouw na twintig jaar en een dag tot eigenaar. De kunstdief kan dus eigenaar van de buit worden. Degene die zijn tuin een stuk heeft vergroot kan zich na twintig jaar als eigenaar van het geoccupeerde stuk grond in laten schrijven in de registers. Met name in gevallen waarin de eigenaar niet in staat is iets tegen de verkrijging te doen of zich niet bewust is van het feit dat zijn recht gevaar loopt, en de bezitter bovendien te kwader trouw is, lijkt het onbillijk dat het recht van de eigenaar voor de malafide bezitter wijkt.In dit boek wordt de vraag beantwoord of artikel 3:105 in stand moet blijven, afgeschaft moet worden of moet worden aangepast. Het antwoord wordt gezocht door het Nederlandse recht te vergelijken met achtereenvolgens het Romeinse recht, het Duitse recht, het Anglo-Amerikaanse recht en het Franse recht. De conclusie luidt dat eigendomsverlies aan een bezitter te kwader trouw en eigendomsverkrijging door een bezitter te kwader trouw, niet te rechtvaardigen is door enkel op de rechtszekerheid te wijzen. Het verlies van recht aan een malafide bezitter is gerechtvaardigd wanneer de eigenaar zijn verlies, de verkrijging door de malafide bezitter, heeft kunnen voorkomen, maar naliet tegen de bezitter op te treden. De eigenaar heeft zijn verlies dan aan zichzelf te wijten; hij heeft zijn recht verwerkt. Als gevolg hiervan doet de wetgever er verstandig aan artikel 3:105 BW voor wat betreft erfdienstbaarheden en roerende zaken aan te passen.

Wil je het boek lezen?Bezit te kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Jelle Eric Jansen. Lezen Bezit te kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN