Tekstuitgave Jeugdwet

Tekstuitgave Jeugdwet - R. Buitenhuis | Tiliboo-afrobeat.com

...gave Jeugdwet 1e druk is een boek van R. Buitenhuis uitgegeven bij Boom Juridische uitgevers ... Aanbevolen literatuur - Moresprudentie Jeugdzorg ... . ISBN 9789462900684 De Jeugdwet en de daarop gebaseerde regelgeving Met ingang van 1 januari 2015 is het stelsel van ondersteuning, hulpen zorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen ingrijpend gewijzigd. Deze tekstuitgave is tot stand gebracht met medewerking van mr. R. (Ronald) Buitenhuis, wetgevingsjurist bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij schreef vanaf de eerste pennenstreek mee aan de teksten van de Jeugdwet en de daarop g ... Tekstuitgave Jeugdwet, R. Buitenhuis - Paperback ... ... . Hij schreef vanaf de eerste pennenstreek mee aan de teksten van de Jeugdwet en de daarop gebaseerde regelgeving en maakte deel uit van de ambtelijke ondersteuning van de bewindspersonen bij de parlementaire behand...

INFORMATIE

AUTEUR
R. Buitenhuis
DIMENSIE
8,1 MB
BESTANDSNAAM
Tekstuitgave Jeugdwet.pdf

OMSCHRIJVING

Tekstuitgave Jeugdwet 1e druk is een boek van R. Buitenhuis uitgegeven bij Boom Juridische uitgevers. ISBN 9789462900684 De Jeugdwet en de daarop gebaseerde regelgevingMet ingang van 1 januari 2015 is het stelsel van ondersteuning, hulpen zorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen ingrijpend gewijzigd. Gemeenten zijn op grond van de Jeugdwet bestuurlijk en financieel verantwoordelijk geworden voor alle jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en de organisatie van de advies- en meldpuntenhuiselijk geweld en kindermishandeling. Met de Jeugdwet kunnen gemeenten een regierol vervullen waar het jeugdhulp betreft en kandoor intensivering van de preventie en ambulante jeugdhulp de inzet van complexere (en duurdere) hulp worden verminderd. Tegelijkertijd is een omslag gemaakt van een stelsel gebaseerd op een wettelijk rechtop zorg naar een stelsel op basis van een voorziening en plicht voor gemeenten (de jeugdhulpplicht). Dit boek bevat de teksten van de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet,de Regeling Jeugdwet en nagenoeg alle overige op de Jeugdwetgebaseerde regelgeving zoals deze luidden op 1 januari 2015. Deze handzame uitgave zal snel een vertrouwd plekje vinden op het bureau van eenieder die met enige regelmaat de Jeugdwet raadpleegt. Aan de hand van de inhoudsopgave vindt u snel de juiste wetgeving. De toegevoegde margeteksten geven een korte duiding van de betreffende bepalingen en helpen u bij het raadplegen van de artikelen.Deze tekstuitgave is tot stand gebracht met medewerking van mr. R. (Ronald) Buitenhuis, wetgevingsjurist bij het ministerie vanVolksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij schreef vanaf de eerste pennenstreek mee aan de teksten van de Jeugdwet en de daarop gebaseerde regelgeving en maakte deel uit van de ambtelijke ondersteuning van de bewindspersonen bij de parlementaire behandeling van de Jeugdwet.

Wil je het boek lezen?Tekstuitgave Jeugdwet in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur R. Buitenhuis. Lezen Tekstuitgave Jeugdwet Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN