Netwerkzorg

Netwerkzorg - Den Heuvel van | Tiliboo-afrobeat.com

...werkzorg.nl . Adres. J.W. Frisokazerne Nieuwe Kazernelaan 2-D42 6711 JC Ede Tel ... Versterken netwerkzorg noodzakelijk voor betere en ... ... . +31 (0)318 493 136. Routebeschrijving "De why van Zorgnetwerk Nederland is om vandaag betekenis te geven aan de zorg van morgen." Julliette van Eerd, Bestuurder GGz Breburg ... Om de successen van netwerkzorg te verbreden, doet ParkinsonNet in samenwerking met VWS en ZonMw onderzoek naar netwerkzorgbenaderingen in Nederland. In dit project 'Netwerkzorg - een wereld te winnen' betrekken we bestaande zo ... Wat je moet weten over zorgnetwerken - essenburgh.com ... . In dit project 'Netwerkzorg - een wereld te winnen' betrekken we bestaande zorgnetwerken met als doel van elkaar te leren en beter te worden. Netwerkorganisaties opereren fundamenteel anders dan traditionele organisaties. Om de eerste stappen naar netwerkzorg te zetten moeten we stoppen met denken in Care en Cure en ons richten op de zorg van de toekomst, genaamd netwerkzorg. Van ketenzorg naar netwerkzorg Hoe we van ketenzorg naar netwerkzorg kunne...

INFORMATIE

AUTEUR
Den Heuvel van
DIMENSIE
8,1 MB
BESTANDSNAAM
Netwerkzorg.pdf

OMSCHRIJVING

Wereldwijd zien we steeds meer mensen met een langdurige zorg- of ondersteuningsvraag. Zij hebben niet alleen nood aan gezondheidszorg, maar ook aan welzijnszorg, een aangepaste sociale bescherming, cultuur, sport, huisvesting, ruimtelijke ordening, tewerkstelling, een aanvaardbaar inkomen? Het is belangrijk dat zij hun leven kunnen inrichten, sociale netwerken kunnen uitbouwen en volop kunnen participeren zoals zij dat wensen.De huidige complexe, langdurige zorg en ondersteuning in Vlaanderen is nog te veel aanbodgestuurd in plaats van persoonsgericht, te gefragmenteerd in plaats van ge?ntegreerd en te sterk geori?nteerd op ziekte en genezing in plaats van op gezondheid en levenskwaliteit. De zesde staatshervorming is h?t moment om daaraan iets te veranderen. Vlaanderen krijgt een aantal hefbomen in handen die kansen bieden voor een integraal beleid en ontschotting in de zorg. En die mogen we niet laten schieten. We hebben nood aan een ander organisatiemodel, dat de cli?nt centraal plaatst en hem meerwaarde biedt. Alleen door intensief samen te werken in een netwerk zullen de zorg- en welzijnsactoren in daartoe in staat zijn.Dit boek beoogt beleidsmakers, bestuurders en directies van zorg- en welzijnsorganisaties te laten kennismaken met enerzijds de bestaande meningen, inzichten en verwachtingen rond de langdurige zorg en ondersteuning, en anderzijds met het door Zorgnet Vlaanderen ontwikkeld design van netwerkzorg, afgetoetst met de leden uit het werkveld. Na het lezen van dit boek zal u overtuigd zijn dat samenwerken in netwerken voor langdurige zorg en ondersteuning niet langer gezien kan worden als een mogelijkheid, maar als een dringende noodzaak.

Wil je het boek lezen?Netwerkzorg in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Den Heuvel van. Lezen Netwerkzorg Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN