Bijzonder onderwijs

Bijzonder onderwijs - Ronald de Graaff | Tiliboo-afrobeat.com

...jzonder onderwijs is een onderwijsorganisatievorm in Nederland voor scholen met een specifieke religieuze, levensbeschouwelijke of pedagogische grondslag ... Algemeen bijzonder onderwijs | Mozon ... . Een dergelijke school wordt niet bestuurd door de overheid maar door een stichting of een vereniging opgezet door particulieren of levensbeschouwelijke instanties, waarbij de bekostiging via de overheid plaatsvindt. Openbaar en bijzonder onderwijs. Er wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen openbare en bijzondere scholen. Bijzondere scholen geven les op basis van godsdienst, levensovertuigin ... Openbaar en bijzonder onderwijs | Vrijheid van onderwijs ... ... . Er wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen openbare en bijzondere scholen. Bijzondere scholen geven les op basis van godsdienst, levensovertuiging of een visie op het onderwijs. De lessen op een openbare school zijn niet op basis van een godsdienst of levensovertuiging. Het bijzonder onderwijs is een erkende schoolorganisatie buiten de overheid om. Soms gaat de gemeente namelijk over het schoolbestuur. Maar dat is dus in het bijzondere onderwijs niet het geval. ...

INFORMATIE

AUTEUR
Ronald de Graaff
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Bijzonder onderwijs.pdf

OMSCHRIJVING

Bijzonder onderwijs 1e druk is een boek van Ronald de Graaff uitgegeven bij Vbk Media. ISBN 9789023921219 In Bijzonder onderwijs vertellen meer dan veertig specialisten uit het protestants-christelijk, reformatorisch, gereformeerd en evangelisch onderwijs op persoonlijke wijze hoe ze in de praktijk van hun onderwijswerk willen aansluiten bij de Bijbel. Daarbij komen heel concrete zaken aan de orde. Wat maakt dat de les Frans op een christelijke of reformatorische school anders is dan op een openbare school? Wat heeft de christelijke identiteit te maken met het rekenen in het basisonderwijs? Kan het reformatorisch onderwijs het vak economie een eigen inhoud geven? Het gaat de auteurs daarbij niet om de dagopeningen, de rol van het gebed en het bijbelgebruik die de christelijke identiteit markeren, maar echt om de inhoud van de vakken. Een vergelijkbare publicatie is er niet.De christelijke identiteit heeft in het onderwijs alles te maken met geloofsoverdracht. Het overbrengen van de inhoud van het christelijke geloof gebeurt in de les en in de omgang met elkaar. Het heeft te maken met levensstijl, pedagogische visie en leeromgeving. In Bijzonder onderwijs willen de auteurs aangeven hoe aan de geloofsoverdracht in het onderwijs vorm gegeven kan worden. Ze leveren daarmee aan zowel jonge docenten die net van pabo of universiteit afkomen, als ervaren leerkrachten concrete handvatten.Aan deze uitgave werkten deskundigen mee uit zowel de wetenschap als het werkveld.De redactie is in handen van dr. Ronald de Graaf, docent aan het PABO van de Christelijke Hogeschool Ede en aan de lerarenopleiding van Driestar Educatief.

Wil je het boek lezen?Bijzonder onderwijs in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Ronald de Graaff. Lezen Bijzonder onderwijs Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN