Vantoen.nu - Kalendarium der wereldgeschiedenis

Vantoen.nu - Kalendarium der wereldgeschiedenis - Ploetz | Tiliboo-afrobeat.com

... är ditt tempel" Stillasittande och dålig kost är synonymt med en försämrad hälsa ... PDF Download Vantoen.nu - Geschiedenis der Pausen ... . Även om övervikt i sig inte är en sjukdom så är det boven till dess följdsjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Smärta i rygg och problem med knän är inte heller en ovanlig reaktion när kroppen är överbelastad. Vi har en kropp och vi väljer hur vi tar hand om den. Vantoen.nu - Kalendarium der wereldgeschiedenis 90e druk is een boek van Ploetz uitgegeven bij Uitgeverij het Spectrum. ISBN 9789031504688 'De kleine Ploetz', het befaa ... Kalendarium der wereldgeschiedenis - 9789031504688 ... ... . ISBN 9789031504688 'De kleine Ploetz', het befaa...

INFORMATIE

AUTEUR
Ploetz
DIMENSIE
8,9 MB
BESTANDSNAAM
Vantoen.nu - Kalendarium der wereldgeschiedenis.pdf

OMSCHRIJVING

Vantoen.nu - Kalendarium der wereldgeschiedenis 90e druk is een boek van Ploetz uitgegeven bij Uitgeverij het Spectrum. ISBN 9789031504688 'De kleine Ploetz', het befaamde hulpmiddel bij de studie der algemene geschiedenis, in het origineel reeds in honderdduizenden exemplaren gedrukt en bij talloze gebruikers in en buiten Duitsland en onmisbaar boek geworden, is thans voor de Nederlandse lezer in zijn eigen taal gemakkelijker toegankelijk geworden.Het boek heeft een tweeledig doel: het wil een helder samenvattend overzicht geven waardoor men zich in de kortst mogelijke tijd betreffende de gehele wereldgeschiedenis of een bepaalde periode kan ori nteren, en tevens wil het een praktisch naslawerk zijn, waarin men de voornaamste historische feiten en data zonder moeite vlug kan vinden.Het geeft de voorgeschiedenis, zeer beknopt samengevat, de hoofdzaken van de oude geschiedenis en van de middeleeuwen, de nieuwere geschiedenis uitvoeriger, en zeer uitvoerig de nieuwste geschiedenis, uitgaande van het juiste inzicht dat de belangstelling van de gemiddelde gebruiker groter wordt naarmate men dichter bij onze eigen tijd komt. In een afzonderlijk hoofdstuk wordt een summiere en daardoor goed doorzichtige samenvatting gegeven van de gebieden buiten Europa. Aan elk hoofdstuk zowel als aan elk onderdeel gaat een resumerende karakteristiek aan de periode welke daarin behandeld wordt, vooraf. De Nederlandse bewerker heeft de stof tot op de dag van heden bijgewerkt en er een opgave van de huidige politieke stand van zaken in Afrika aan toegevoegd. Hij heeft tevens enkele gewichtige feiten uit de vaderlandse geschiedenis opgenomen, zonder evenwel uit het oog te verliezen dat het werk voor de algemene geschiedenis bestemd is.Zo moge het vermaarde geschiedenisboek in Nederlandse gedaante zijn toch door ons land maken en alom, in school en huis, bij jong en oud, de studie der historie voor velen vergemakkelijken en de lust ertoe bevorderen!

Wil je het boek lezen?Vantoen.nu - Kalendarium der wereldgeschiedenis in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Ploetz. Lezen Vantoen.nu - Kalendarium der wereldgeschiedenis Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN