In gesprek

In gesprek - Majella de Jong | Tiliboo-afrobeat.com

...rek heeft jarenlange ervaring met het opleiden, trainen en coachen van politici, bestuurders en ambtenaren en is bekend met het ondersteunen en begeleiden van maatschappelijke organisaties en bewonersinitiatieven ... in gesprek - Vertaling naar Frans - voorbeelden Nederlands ... ... . In gesprek weet partijen samen te brengen en te faciliteren in dialoog en debat. Gesprek is de algemeene naam voor het wisselen van gedachten. Door onderhoud verstaat men meestal een gesprek over zaken, waarvoor men opzettelijk bij elkander komt. Een gesprek gaat over in eene woordenwisseling, wanneer de personen, die er aan deelnemen, van verschillende gevoelens zijn, en ieder het zijne met vuur en drift verdedigt. Gesprek 1) Bespreking 2) Boom 3) Coll ... Telefoontonen - Wikipedia ... . Een gesprek gaat over in eene woordenwisseling, wanneer de personen, die er aan deelnemen, van verschillende gevoelens zijn, en ieder het zijne met vuur en drift verdedigt. Gesprek 1) Bespreking 2) Boom 3) Colloquium 4) Conversatie 5) Dialoog 6) Discours 7) Discussie 8) Dit gaat van mond tot mond 9) Gekeuvel 10) Gepraat 11) Gezellig praatje 12) Mondeling onderhoud 13) Mondelinge uitwisseling van gedach...

INFORMATIE

AUTEUR
Majella de Jong
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
In gesprek.pdf

OMSCHRIJVING

In gesprek 1e druk is een boek van Majella de Jong uitgegeven bij Tijdstroom. ISBN 9789058980274 Het huisartsen vak is het mooiste vak dat er bestaat!Zo denken veel praktiserende huisartsen over hun dagelijks werk. Dit boekje helpt om de voldoening in het vak vast te houden en wellicht zelfs nog te vergroten.Majella de Jong (gz-psycholoog en cognitief gedragstherapeut) en Linda Bange (huisarts en supervisor) werken al geruime tijd bij de Huisartsopleiding UMCG in Groningen. Daar hebben zij samen veel groepen huisartsen in opleiding begeleid.Gedurende hun samenwerking werd de link tussen het huisartsenvak en de cognitieve gedragstherapie (CGT) steeds duidelijker. Principes uit de CGT boden keer op keer een theoretische en wetenschappelijke onderbouwing voor diverse interventies die de huisarts gebruikt tijdens haar consulten. Verder bleken bepaalde methoden en technieken uit de CGT een waardevolle aanvulling te zijn op het reeds aanwezige instrumentarium. Deze 'ontdekking' vormt de basis voor het schrijven van dit boekje.Het boekje is opgebouwd aan de hand van het G-schema. Dit schema vormt de ruggengraat van de CGT. Het biedt de huisarts een duidelijke structuur om zorgen, wensen en verwachtingen van de patiënt in kaart te brengen. Het dient bovendien als uitgangspunt voor diverse interventies.Aan de hand van veel voorbeelden uit de huisartsenpraktijk worden verschillende methoden en technieken uit de CGT geïllustreerd.Het boek is bedoeld voor huisartsen (in opleiding) en hun POH-ers (ggz en somatiek). Daarnaast zullen ook andere medisch specialisten genoeg van hun gading kunnen vinden.'In dit boek geven Majella de Jong en Linda Bange, de huisarts en diens POH-GGZ een handvat om de belevingswereld van de patiënt te integreren in hun medisch denken over diagnose en behandeling. Ze baseren zich op de theoretische en wetenschappelijke onderbouwing van de cognitieve gedragstherapie, maar vertalen deze concepten in een heldere, werkbare structuur. Ze doen dat in een lekker leesbaar boek. Een aanwinst voor de huisarts, de POH-GGZ, maar vooral ook voor de patiënt.'Prof.dr. Marjolein Berger, hoogleraar Huisartsgeneeskunde UMCG'Het beroep van huisarts geeft veel voldoening. Maar hoe blijf je de passie voor je vak op een goede manier in de praktijk brengen?Dit boekje biedt hulp! Het beschrijft hoe huisartsen en POH'ers gebruik kunnen maken van G-schema's, een gerenommeerde cognitief gedragstherapeutische manier om klachten uit te vragen en in een betekenisvolle context te plaatsen.Geïllustreerd met veel herkenbare praktijkvoorbeelden leren Linda Bange en Majella de Jong de lezer om stapsgewijs met deze methodiek te werken. Dit komt het behandelplan en de samenwerkingsrelatie zeker ten goede!'Dr. Martin Appelo, psycholoog/publicist'Het bijzondere van dit boek is dat het gaat over de meest 'gewone' spreekuurconsulten. Het nodigt de huisarts uit om oog en oor te hebben voor alle gedachtes en emoties die de klachten van de patiënt tijdens het spreekuur vergezellen, én die bij de huisarts zelf worden opgeroepen. Het geeft houvast om rustig, steunend en helpend aanwezig te zijn. En: al die alledaagse klachten blijven interessant, ook als je al jaren in de praktijk zit!'Lonnie ter Braak, huisarts in Groningen

Wil je het boek lezen?In gesprek in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Majella de Jong. Lezen In gesprek Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN