De Oerwinning

De Oerwinning - Joseph Conrad | Tiliboo-afrobeat.com

...enksteen in boerderij 'De Oerwinning' herinnert de inwoners van Opeinde (gemeente Smallingerland) aan de hoeve van de familie De Vries die op 21 november 1944 door de bezetter in de brand werd gestoken ... De Oerwinning - Joseph Conrad | e-book | online Bibliotheek ... . De boerderij was tijdens de Tweede Wereldoorlog het onderkomen van leden van de Knokploeg uit de gemeente Smallingerland. Later keerden de Duitsers in veel grotere getale terug. De bewoners waren inmiddels gevlucht. De bezetters namen het vee en verder alles wat van waarde was mee en staken de boerderij in brand. De boerderij De Oerwinning is in 1948 herbouwd vlakbij de oorspronkelijke plaats. Heeft u zelf meer ... De oerwinning | ensafh ... . De bezetters namen het vee en verder alles wat van waarde was mee en staken de boerderij in brand. De boerderij De Oerwinning is in 1948 herbouwd vlakbij de oorspronkelijke plaats. Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan! Naast de gebruikelijke puzzelwoorden kom je tijdens je zoekopdrachten duizenden weetjes tegen. Probeer ... Ook in de database. Overwinning (10) Overwinning in een etappe (1) Overwinning op het terrein van de... (1) ...

INFORMATIE

AUTEUR
Joseph Conrad
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
De Oerwinning.pdf

OMSCHRIJVING

De heit fan de Sweed Axel Heyst wie de filosoof fan de doelloasheid fan it libben en fan de bannen dy't men yn it libben mei oaren oangiet, dy't de minsk inkeld mar kwetsber meitsje. Syn soan Axel hat genôch fan dy hâlding skipe om derfoar te kiezen om syn libben iensum te libjen, wat er die troch him net as in klûzner werom te lûken, mar troch omswalkjen sûnder rêst en troch sûnder bannen oan te gean op hieltyd wer oare plakken nergens fêst te wenjen. Sadwaande hie er it middel ûntdutsen fan in libben sûnder lijen en suver sûnder ien soarch op de wrâld – ûnkwetsber want ûngrypber. Dat libben spilet him ôf yn de Indonesise arsjipel, ein njoggentjinde iuw. Op in dei lykwols giet er toch in bân mei in oar oan, as er him wat jild lient om syn skulden te beteljen. De dêropfolgjende tankberheid smeit in bân dy't er eigenlik net wol, mar syn eigen minsklikheid kin dy bân net ôfwize. Axel Heyst, ienkear yn de falle rûn fan it betoanen fan waarme minsklikheid, ûntdekt dat sokke bannen freugde skinke, mar ek slimme gefaren ynhâlde. Yn ien fan de lêste sinnen fan it boek seit er: "Och, Davidson, wee de man waans hart yn syn jeugd net leard hat om te hoopjen, te beminnen – en om syn fertrouwen yn it libben te stellen!'Dat Joseph Conrad dit boek De Oerwinning neamd hat, is wol sjoen de ôfrin o sa wrang, mar ek wol wer tapaslik. De Oerwinning (1915) is wol it bekendste en meast tagonklike boek fan Conrad. Nêst Sulver en Minsken, útkommen yn myn oersetting yn 2019 en It geheim fan Lord Jim (2017) krijt de Fryske lêzer fan hjoed hjirmei tagong ta de trije hichtepunten fan it wurk fan de yn it Ingels skriuwende Poal Joseph Conrad (1857-1924).

Wil je het boek lezen?De Oerwinning in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Joseph Conrad. Lezen De Oerwinning Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN