Het Systeem Van Crisisbeheersing

Het Systeem Van Crisisbeheersing - E.T. Brainich von Brainich Felth | Tiliboo-afrobeat.com

...steem Van Crisisbeheersing (Paperback). Dit boek bestrijkt het terrein van crisisbeheersing over de volle breedte: probleemgebieden en sectoren ... Crisisbeheersing | Waterschap Rivierenland ... ... Het kabinet werkt daarom - samen met veiligheidspartners (publiek en privaat) op nationaal en decentraal niveau - aan een gezamenlijke agenda op het terrein van risico- en crisisbeheersing. Met als overkoepelende doelstelling dat Nederland op alle niveaus toegerust is én blijft om risico's en crises met elkaar te beheersen en (zo mogelijk) te voorkomen. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gebruikt wetenschappelijk rekenmodellen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus i ... Beschrijving Crisisorganisatie Provincie Noord-Holland ... . Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gebruikt wetenschappelijk rekenmodellen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in kaart te brengen. Met behulp van gegevens uit onderzoek in Nederland is het mogelijk om het verloop van de uitbraak te schatten en het effect van maatregelen te berekenen. Het RIVM actualiseert deze berekeningen voortdurend met de daadwerkelijk...

INFORMATIE

AUTEUR
E.T. Brainich von Brainich Felth
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Het Systeem Van Crisisbeheersing.pdf

OMSCHRIJVING

Dit boek bestrijkt het terrein van crisisbeheersing over de volle breedte: probleemgebieden en sectoren zoals dierziekten, stroomstoringen, rampenbestrijding in het algemeen en rampenbestrijding op zee, verstoringen van de openbare orde, infectieziekten, voedselveiligheid, verschillende transportmodaliteiten, telecommunicatie, financieel verkeer en milieuverontreinigingen. Daarbij komen ook recente voorstellen aan de orde, waaronder de toekenning van bevoegdheden aan de Minister van Justitie met het oog op terrorismebestrijding, en plannen van het kabinet tot verdere invulling van het regionale niveau. Daarnaast wordt de internationale component uitvoerig behandeld; in het bijzonder wordt ingegaan op het Europese recht, waaronder de Europese Grondwet.De auteur bespreekt verder enkele algemene onderwerpen, zoals de openbaarheid van informatie, de bepaling in de Algemene wet bestuursrecht over uitsluiting van beroep op de rechter tegen besluiten genomen op grond van noodbevoegdheden, de relatie met zelfstandige bestuursorganen in crisissituaties en ten slotte de relatie tussen ministers onderling.Het boek is geschreven in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het bevat een kritische analyse van bevoegdheden en verplichtingen op het terrein van crisisbeheersing en een uitgebreide reeks van aanbevelingen. Het doel daarbij is het hanteren van een transparante en eenduidige systematiek in al de relevante sectoren.

Wil je het boek lezen?Het Systeem Van Crisisbeheersing in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur E.T. Brainich von Brainich Felth. Lezen Het Systeem Van Crisisbeheersing Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN