Christendom

Christendom - Willemien Otten | Tiliboo-afrobeat.com

...istendom is een religie gebaseerd op de leer (het evangelie) en het leven van Jezus zoals beschreven in het Nieuwe Testament, het tweede gedeelte van de Bijbel, het heilige boek van de christenen ... Het christendom - Waarom geloven? ... . Centraal staan Jezus' onderwijzing en handelen, zijn kruisdood en zijn opstanding uit het graf. Het christendom is een geloof, waarin de Bijbel en Jezus Christus centraal staan. Het is een wereldreligie en tevens de grootste godsdienst ter wereld, gevolgd door de islam.. Christenen geloven in één God, die toch uit Drie Personen bestaat, namelijk God de Vader, zijn zoon Jezus Christus en de Heilige Geest.Ze geloven ook dat God de aarde en de Hemel heeft gesch ... Christendom - Wikipedia ... .. Christenen geloven in één God, die toch uit Drie Personen bestaat, namelijk God de Vader, zijn zoon Jezus Christus en de Heilige Geest.Ze geloven ook dat God de aarde en de Hemel heeft geschapen (). Het christendom is de grootste religie ter wereld: een derde van de wereldbevolking gelooft in Jezus Christus. Dat zijn ruim 2 miljard christenen. Meer dan de he...

INFORMATIE

AUTEUR
Willemien Otten
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Christendom.pdf

OMSCHRIJVING

Het christendom is één van de grootste religies in de wereld en het christelijke cultuurgoed is diep verankerd in de Westerse samenleving. Willemien Otten behandelt de periode vanaf het vroege christendom tot en met de hedendaagse ontwikkelingen. Met aandacht voor het ontstaan en de verspreiding van het christelijke geloof, de fundamentele denkbeelden, de ethiek, de belangrijkste figuren uit het kerkelijk leven, de orthodoxie, de Verlichting, de verschillende stromingen en de relatie tussen kerk en staat.InhoudCollege 1H1. Ontstaan van een nieuwe wereldreligieH2. Wat geloven christenen en waarom?H3. De kerkvader Augustinus (354-430)College 2H4. Bisschoppen en heiligenH5. Ascese en monnikendomH6. Het christendom geleerd en geleefdCollege 3H7. De Reformatie en het WoordH8. Katholieken, protestanten en de sacramentenH9. Descartes (1596-1650), Voetius (1589-1676) en Pascal (1623-1662)College 4H10. Geloof en rede in de VerlichtingH11. De historische JezusH12. Het christendom nu

Wil je het boek lezen?Christendom in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Willemien Otten. Lezen Christendom Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN