Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie

Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie - Mieke van Groenestijn | Tiliboo-afrobeat.com

... de website Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie van de NVORWO ... bol.com | Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie ... ... . Het grootste deel van deze website is vrij beschikbaar voor iedereen. U vindt hier bijvoorbeeld de officiële protocollen voor PO VO en MBO die geschreven zijn in opdracht van het ministerie. U vindt gegevens over cursussen en certificering. Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (Paperback). De Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO) heeft... Het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD; Van G ... PDF Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie ... ... Het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD; Van Groenestijn et al., 2011) geeft aan dat deze taak voorbestemd is voor een Master Educational Needs met specialisatie rekenen en rekenproblemen of een geregistreerd Remedial teacher (LBRT) met specialisatie rekenen. De term dyscalculie verwijst naar hardnekkige en ernstige reken/wiskundeproblemen die o...

INFORMATIE

AUTEUR
Mieke van Groenestijn
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie.pdf

OMSCHRIJVING

De Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO) heeft het initiatief genomen om het onderwerp ernstige rekenwiskunde-problemen en dyscalculie op de onderwijsagenda te zetten en stappen te ondernemen om te komen tot landelijke eenduidigheid. Het ministerie van OCW heeft in 2008 een subsidie toegekend om het protocol te ontwikkelen.Het landelijk protocol voor leerlingen van 4 tot 12 jaar met (Ernstige) RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (protocol ERWD) richt zich op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.Het doel van rekenwiskunde-onderwijs is functionele gecijferdheid, afgestemd op de mogelijkheden van iedere individuele leerling. Hierbij gaat het om adequaat handelen in functionele, dagelijkse situaties. Het protocol geeft aanwijzingen om dit doel langs een aantal stappen te bereiken, met name wanneer de rekenwiskundige ontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt.Het protocol is geschreven voor allen die zich direct of indirect met het rekenwiskunde-onderwijs bezig houden binnen de scholen en daaromheen, maar bevat ook nuttige informatie voor ouders.Het protocol beoogt een leidraad te zijn voor:• het ontwikkelen van goed rekenwiskunde-onderwijs;• het zorgvuldig afstemmen van het onderwijs op de ontwikkeling van kinderen;• het voorkomen van rekenwiskunde-problemen;• het gericht begeleiden van leerlingen met rekenwiskunde-problemen en dyscalculie;• het ontwikkelen van rekenbeleid;• het ontwikkelen van zorgbeleid.Belangrijk is dat er een doorgaande leerlijn rekenen richting voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is. Ook het protocol ERWD zal die uitbreiding krijgen.

Wil je het boek lezen?Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Mieke van Groenestijn. Lezen Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN