Socialezekerheidsrecht

Socialezekerheidsrecht - Saskia Klosse | Tiliboo-afrobeat.com

...d heeft een uitgebreid stelsel aan wetten en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid ... Vind socialezekerheidsrecht begrepen in Studieboeken en ... ... . Als onderdeel van het bestuursrecht regelt het Sociaal zekerheidsrecht het geheel aan rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid: werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandigen. Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen of gezinnen (of andere samenlevingsvormen) die, tijdelijk of blijvend, niet (langer) in staat worden geacht om zelf in (voldoende) inkomen en/of verzorging te voorzien.Dat geldt bijvoorbeeld bij pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden van naasten of ... Socialezekerheidsrecht | Wolters Kluwer ISBN 9789013121681 ... .Dat geldt bijvoorbeeld bij pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden van naasten of werkloosheid VNW Socialezekerheidsrecht 2020 bevat een op het onderwijs en de rechtspraktijk afgestemde selectie van Nederlandse wet- en regelgeving op het terrein van het social...

INFORMATIE

AUTEUR
Saskia Klosse
DIMENSIE
8,1 MB
BESTANDSNAAM
Socialezekerheidsrecht.pdf

OMSCHRIJVING

Socialezekerheidsrecht biedt vanuit breed perspectief een uiteenzetting van het socialezekerheidsrecht. Het is een juridisch leerboek dat het rechtsgebied op systematische, toegankelijke en levendige wijze ontsluit.Na drie inleidende hoofdstukken is het boek opgezet langs de assen van de thema's ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden, kinderen, gezondheidszorg en behoeftigheid.Hierna komen vier hoofdstukken aan bod over: re-integratie, handhaving, rechtsbescherming en het internationale socialezekerheidsrecht.Om de begrijpelijkheid te vergroten zijn er voorbeelden opgenomen uit de rechtspraak en wordt er gewerkt met schema's. Ook wordt er in het boek gewezen op de achtergronden van de rechtsregels. Het boeiende van het socialezekerheidsrecht is dat het zich ontwikkelt in een onstuimige maatschappelijke en politieke context. Om studenten bewust te maken van deze context en hen te stimuleren tot nadenken is er aan het eind van de hoofdstukken een discussieparagraaf opgenomen.

Wil je het boek lezen?Socialezekerheidsrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Saskia Klosse. Lezen Socialezekerheidsrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN