Onderwijs en de keten

Onderwijs en de keten - Frits Harinck | Tiliboo-afrobeat.com

...iddelenketen in het onderwijs: wat is het, waarom is het belangrijk om het onderwijs als keten te begrijpen en wat wordt er gedaan om de leermiddelenketen zo goed mogelijk in te richten? In deze publicatie vertellen we meer over het belang van de leermiddelenketen ... Keten van Eten - jijenoverijssel.nl ... . Kennis over samenwerken en gedifferentieerd onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol. Dit boek is geschreven door leden en lectoren van de Kenniskring 'Onderwijszorg en samenwerking in de Keten'. Het is hun taak bij te dragen aan kennisontwikkeling over onderwijszorg en passend onderwijs en hier ontmoeten kenniskring en werkveld elkaar. Vanaf dat moment stelt de wet in art. 7:668a lid 15 BW dat de ketenregeling niet van toepassing is bij ziektevervanging ... Onderwijs en de keten. Op weg naar samenwerking tussen ... ... . Het is hun taak bij te dragen aan kennisontwikkeling over onderwijszorg en passend onderwijs en hier ontmoeten kenniskring en werkveld elkaar. Vanaf dat moment stelt de wet in art. 7:668a lid 15 BW dat de ketenregeling niet van toepassing is bij ziektevervanging van een werknemer met lesgevende, lesgebonden en/of behandeltaken. Op grond van de cao voor het primair onderwijs geldt er wel een maximale termijn van 36 maanden. Hoe tellen eerdere aktes van aanstelling mee in de keten? Onderwijs en de keten. op weg naar s...

INFORMATIE

AUTEUR
Frits Harinck
DIMENSIE
8,9 MB
BESTANDSNAAM
Onderwijs en de keten.pdf

OMSCHRIJVING

Passend onderwijs staat volop in de belangstelling. Is het niet vanwege de ingrijpende verbouwing van het onderwijsveld die voor passend onderwijs nodig is, dan wel vanwege de politieke (financiële?) perikelen die deze vernieuwing begeleiden. Wel bezuinigen? Niet bezuinigen? Passend onderwijs wil een antwoord zijn op de toenemende diversiteit van leerlingen in het regulier onderwijs, een gevolg van het overheidsbeleid zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs te laten volgen. Die ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de leraar. Hij dient om te kunnen gaan met verschillen tussen leerlingen en zal veel meer maatwerk moeten leveren. Ook ziet hij zich voor de opgave gesteld zijn professionaliteit verder te ontwikkelen. Drie dingen staan daarbij centraal: beter inspelen op onderwijsbehoeften van leerlingen, nauwer samenwerken met ouders en andere bij het onderwijs betrokken partijen en het kritisch volgen van het eigen onderwijs kritisch en dat zo nodig verbeteren. Kennis over samenwerken en gedifferentieerd onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol. Dit boek is geschreven door leden en lectoren van de Kenniskring ‘Onderwijszorg en samenwerking in de Keten’. Het is hun taak bij te dragen aan kennisontwikkeling over onderwijszorg en passend onderwijs en hier ontmoeten kenniskring en werkveld elkaar. Dit boek doet verslag van de activiteiten van de Kenniskringleden, waarin thema’s aan de orde komen als: video-interactiebegeleiding voor leraren, reboundvoorzieningen, samenwerken met ouders, omgaan met gedragsproblemen via schoolontwikkeling, leesmotivatie en rekengesprekken. Het boek is bestemd voor professionals in het onderwijs, voor studenten van lerarenopleidingen en voor hun opleiders. Ook leden van educatieve kenniskringen kunnen in dit boek aanknopingspunten vinden voor hun onderzoek.

Wil je het boek lezen?Onderwijs en de keten in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Frits Harinck. Lezen Onderwijs en de keten Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN