Psychodrama in de praktijk

Psychodrama in de praktijk - Henk Gilhaus | Tiliboo-afrobeat.com

...ama in de praktijk komt voort uit het enthousiasme van de auteurs voor psychodrama ... Boek PDF Psychodrama in de praktijk - pianofortefestival.nl ... . De kennis en ervaring, die zij hebben opgedaan over therapie en onderwijs in psychodrama, willen zij in dit boek bundelen en overdragen. Psychodrama in de praktijk biedt een gedegen en inspirerend overzicht van deze mooie methodiek. psychodrama in de praktijk. Anno 2014 zijn er diverse psychodramaopleidingen in Nederland en is psychodrama een methode die in Nederland niet alleen in de gezondheidszorg wordt toegepast. Psychodrama in de praktijk komt voort uit het enthousiasme van de auteurs voor p ... Psychodrama in de praktijk - Henk Gilhaus;;Pierre de Laat ... ... . Psychodrama in de praktijk komt voort uit het enthousiasme van de auteurs voor psychodrama. De kennis en ervaring, die zij hebben opgedaan over therapie en onderwijs in psychodrama, willen zij in dit boek bundelen en overdragen. Psychodrama in de praktijk biedt een gedegen en inspirerend overzicht van deze mo...

INFORMATIE

AUTEUR
Henk Gilhaus
DIMENSIE
8,1 MB
BESTANDSNAAM
Psychodrama in de praktijk.pdf

OMSCHRIJVING

Psychodrama is een krachtig en effectief therapeutisch middel om beter met per­soonlijke problemen om te gaan. De methode is ontwikkeld door Jacob Levy Moreno en ontleent zijn kracht aan het in scene zetten en spontaan uitspelen van hetgeen iemand bezighoudt. Een belangrijk aspect is dat psychodrama sterke kanten van mensen aanspreekt zoals spontaniteit, creativiteit, empathie en moed.Psychodrama in de praktijk komt voort uit het enthousiasme van de auteurs voor psychodrama. De kennis en ervaring, die zij hebben opgedaan over therapie en onderwijs in psychodrama, willen zij in dit boek bundelen en overdragen.Psychodrama in de praktijk biedt een gedegen en inspirerend overzicht van deze mooie methodiek. In het eerste deel worden de kernbegrippen, het spel, de spe­lers en de opbouw van een therapiesessie beschreven. Ook komen verschillende psychodramatechnieken en spelvormen aan bod, geillustreerd door een uitge­ breide casus. In het tweede deel worden de verschillende fasen in de ontwikke­ ling van zowel een psychodramagroep als een monodrama geschetst.Het derde deel beschrijft de toegevoegde waarde die psychodrama kan heb­ ben bij clienten met complexe problematiek. In deel vier wordt nagegaan hoe psychodrama kan worden toegepast in combinatie met andere psycho­ therapiemodellen, zoals interpersoonlijke therapie, cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie, transactionele analyse en systeemdenken. Het laatste deel biedt een overzicht van het onderzoek naar de effectiviteit van psychodrama en de neurobiologische achtergronden.Het boek is bedoeld voor psychiaters, gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, vaktherapeuten, coaches, trainers en docenten. Het is ook bedoeld als bron van inspiratie voor ervaren psychodramatherapeuten.De redacteuren zijn Henk Gilhuis, Pierre de Laat en Frits van Hest. Naast hen zijn Marijke Arendsen Hein, Carine Burger, Pim van Dun, Marina van Sluys en Edith Wegman de auteurs van dit boek. Allen zijn zeer ervaren psychodramatherapeuten.Twaalfde deel in de succesvolle Hogrefe­serie IN DE PRAKTIJK!

Wil je het boek lezen?Psychodrama in de praktijk in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Henk Gilhaus. Lezen Psychodrama in de praktijk Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN