BOMBARDEMENT VAN ROTTERDAM

BOMBARDEMENT VAN ROTTERDAM - Hasselton P.W.M. | Tiliboo-afrobeat.com

...bardement op Rotterdam werd op 14 mei 1940 tussen 13:27 en ongeveer 13:40 uur uitgevoerd door Duitse bommenwerpers in het kader van de Duitse militaire overval op Nederland ... Bombardement op Rotterdam 1940 - AbsoluteFacts.com ... .Het bombardement van een kwartier vernietigde bijna de gehele historische binnenstad Rotterdam, mede door de branden die ontstonden.Naar schatting kwamen 650 tot 900 mensen om, en ongeveer 80.000 inwoners werden dakloos. Het bombardement. De Duitse strijdkrachten stonden 's ochtends 14 mei voor Rotterdam, maar het Duitse opperbevel was bang voor grote verliezen en viel de stad niet aan. De Nederlandse comm ... Bombardement op Rotterdam - Wikikids ... . De Duitse strijdkrachten stonden 's ochtends 14 mei voor Rotterdam, maar het Duitse opperbevel was bang voor grote verliezen en viel de stad niet aan. De Nederlandse commandanten waren ook niet van plan zich over te geven. Hermann Göring besloot tot een algeheel bombardement op Rotterdam. Door de bombardementen en beschietingen tussen 10 en 14 mei 1940 werd in Rotterdam een oppervlakte van 258 ha, waarvan 158 ha aan bebouwd gebied en 100 ha...

INFORMATIE

AUTEUR
Hasselton P.W.M.
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
BOMBARDEMENT VAN ROTTERDAM.pdf

OMSCHRIJVING

Gezien het aantal publicaties dat is verschenen over het bombardement van Rotterdam door de Luftwaffe op 14 mei 1940, is de vraag gerechtvaardigd of het zinvol is daaraan nog een studie te wijden. De hoofdzaken zijn inmiddels onderzocht en de resultaten daarvan hebben in de literatuur hun neerslag gevonden. De stand van het wetenschappelijk onderzoek rond de eeuwwisseling vertoont echter geen communis opinio wat het karakter van het bombardement betreft. Enerzijds doet de mening opgeld dat de luchtaanval een daad van terreur is geweest met de bedoeling de capitulatie van geheel Nederland af te dwingen, anderzijds treft men de opvatting aan dat de luchtaanval de intentie had de grondtroepen te ondersteunen bij hun opmars naar het hart van de Vesting Holland. Ook wordt men geconfronteerd met een interpretatie die beide visies min of meer in zich verenigt.In deze studie, waaraan een historiografisch karakter werd meegegeven, wordt een aantal aspecten aan de orde gesteld waaraan enkele op elkaar afgestemde vraagstellingen worden gekoppeld zodat de problematiek omtrent het bombardement in breder perspectief wordt bezien. Nagegaan wordt hoe de opbouw van de Luftwaffe sinds 1933 plaatsvond en welke doelstellingen de architecten van de nieuwe Duitse luchtmacht voor ogen stonden. Daarbij wordt aandacht besteed aan de vraag hoe de Luftwaffe, als jongste krijgsmachtonderdeel, zich binnen het geheel van het Duitse militaire apparaat heeft ingepast. Vervolgens is de vraag van belang of de doeleinden van de Luftwaffe, daterend uit de opbouwfase, in de praktijk gestalte hebben gekregen en of het bombardement wellicht parallellen vertoont met voorgaande Duitse luchtacties.

Wil je het boek lezen?BOMBARDEMENT VAN ROTTERDAM in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Hasselton P.W.M.. Lezen BOMBARDEMENT VAN ROTTERDAM Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN