Methodisch werken

Methodisch werken - P. Winkelaar | Tiliboo-afrobeat.com

...sch werken Na informatie gezocht te hebben ga je een probleem stelling maken, als je een goede probleem stelling gemaakt hebt kun je deze in één zin beschrijven bijvoorbeeld: Wat is de beste manier om Mevrouw Janssen te verzorgen ... Methodisch werken | MindMeister Mind Map ... . Methodisch werken betekend planmatig werken, dat wil zeggen dat je een plan hebt opgesteld en die ten uitvoer brengt om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Wat houdt methodisch werken in? Bij methodisch werken gaat het om een bewuste en systematische aanpak. Daarbij ga je nadenken hoe je een probleem wilt aanpakken en vervolgens zet je een ... Methodisch werken en kwaliteit Methodisch werken heeft ook te maken met kwaliteit en het streven naar handhaving of verbetering van de kwalite ... bol.com | Methodisch werken artikelen kopen? Alle ... ... . Daarbij ga je nadenken hoe je een probleem wilt aanpakken en vervolgens zet je een ... Methodisch werken en kwaliteit Methodisch werken heeft ook te maken met kwaliteit en het streven naar handhaving of verbetering van de kwaliteit. Het gaat om de mentaliteit, om een manier van denken, om een proces van bewust worden. Een...

INFORMATIE

AUTEUR
P. Winkelaar
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Methodisch werken.pdf

OMSCHRIJVING

Methodisch werken 4e druk is een boek van P. Winkelaar uitgegeven bij Tijdstroom. ISBN 9789058980144 In Methodisch werken worden zaken behandeld die fundamenteel zijn voor het methodisch werken in een sociale context. Het vormt een eerste oriëntatie reikt kennis, inzicht en vaardigheden aan die nodig zijn voor een beroepshouding. Het boek bevat drie delen. In het eerste deel komen kernbegrippen aan de orde: doel en middelen., theorie en praktijk, moraal en ethiek, planmatig werken, benadering van problemen en hoe te werken aan probleemoplossing. In het tweede deel staat de persoon van de werker centraal. Er wordt aandacht besteed aan motitvatie, deskundigheid, macht en gezag en beroepsprofilering. Het derde deel handelt over de werksituatie, waarbij het gaat om beleid en organisatie, doelgroep, het verhaal van de ander en werken met collega's. Dit beknopte en systematisch opgezette leerboek is vooral geschikt voor de eerste jaren van het hoger beroepsonderwijs, met name voor de verschillende studierichtingen van het sociaal-agogisch onderwijs. Maar dit boek kan ook als handboek of eenvoudig naslagwerk in werksituaties worden gebruikt. In vergelijking met de eerdere drukken sluit het boek nu ook aan bij studenten die nog geen werkervaring hebben. De oefeningen aan het eind van ieder hoofdstuk zijn uitgebreid en gericht op verwerking en het eigenmaken van de stof. Het gaat in dit boek vooral om het aanreiken van een kader, om het aangeven van de groete lijn en minder om de uitwerking naar specifieke werksoorten of verdieping van details. Wie mensen niet in het geheel ziet, ziet mensen in het geheel niet! Piet Winkelaar was als docent verbonden aan Hogeschool de Horst in Driebergen.

Wil je het boek lezen?Methodisch werken in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur P. Winkelaar. Lezen Methodisch werken Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN