Van aangezicht tot aangezicht

Van aangezicht tot aangezicht - Augustinus Aurelius | Tiliboo-afrobeat.com

... aangezicht tot aangezicht'. Deze term typeert de nauwe gemeenschap, de intieme relatie die er was tussen hem en de Here God ... Van Aangezicht Tot Aangezicht | Download Gratis Vectoren ... ... . De positie van Mozes benaderde heel dicht die van de nieuwtestamentische gelovige, die door Christus tot God is gebracht (1 Petr. 3:18). Mozes was niet slechts de wetgever, die Gods gedachten Slechts van drie personen in de Bijbel wordt gezegd, dat zij God hebben aanschouwd "van aangezicht tot aangezicht": Mozes, Elia en Jezus. Mozes is heel in 't bijzonder dicht bij God geweest. God sprak met hem zoals men spreekt met een vriend. Toch mocht ook hi ... PDF Van aangezicht tot aangezicht - Uitgeverij Damon ... . Mozes is heel in 't bijzonder dicht bij God geweest. God sprak met hem zoals men spreekt met een vriend. Toch mocht ook hij Gods aangezicht niet zien, "want geen mens zal Mij zien en leven"(vs.20). Aangezicht staat ook wel voor tegenwoordigheid: Iemand in zijn aangezicht prijzen; zoo ook aanschijn: Komt voor zijn aans...

INFORMATIE

AUTEUR
Augustinus Aurelius
DIMENSIE
8,9 MB
BESTANDSNAAM
Van aangezicht tot aangezicht.pdf

OMSCHRIJVING

Van aangezicht tot aangezicht 1e druk is een boek van Augustinus Aurelius uitgegeven bij Uitgeverij Damon Vof. ISBN 9789460361814 Vooral in de steden Hippo Regius en Carthago was Augustinus actief als predikant of gastpredikant. Vast staat dat hij talloze malen heeft gepreekt. Moderne schattingen houden het op een vijf- tot zesduizend maal. Van dit enorme aantal preken zou dan minstens tien procent bewaard zijn gebleven.Sinds de beroemde uitgave van de mauristen in de zeventiende eeuw worden deze zogenoemde preken voor het volk (sermones ad populum) - het zijn er een kleine zeshonderd - ondergebracht in vier groepen: over de Schrift, over het liturgisch jaar, over de heiligen en over diverse onderwerpen. Van de groep Preken over de Schrift (sermones de scripturis) gaan er zestig over teksten uit het evangelie volgens Matte s. Deze Preken over Matte s (sermones in Matthaeum) zijn nu voor het eerst volledig in het Nederlands vertaald. In zijn preken leren we Augustinus kennen als een veelzijdig man. Hij betoont zich een diepzinnig denker en een uitstekend leraar. Als geen ander is hij in staat om de rijkdom van de Schriftteksten op een creatieve, maar altijd heldere en aansprekende manier voor een breed publiek toegankelijk te maken. Dit verklaart waarom het nog steeds de moeite loont om zijn werk te lezen, ondanks de afstand die er tussen de huidige lezer en hem bestaat in ruimte en tijd. Deze vertaling stelt de lezer in staat om Augustinus van aangezicht tot aangezicht te leren kennen.

Wil je het boek lezen?Van aangezicht tot aangezicht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Augustinus Aurelius. Lezen Van aangezicht tot aangezicht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN