Samen Beter, Beter Samen

Samen Beter, Beter Samen - D. Radema | Tiliboo-afrobeat.com

...heidscentrum Samen Beter is centraal gelegen in de wijk Den Bosch Oost voor iedereen toegankelijk en makkelijk bereikbaar ... GezondVeluwe — Samen beter ... . U kunt binnen ons centrum bij verschillende zorgverleners terecht voor uw klachten, vragen en problemen op het gebied van gezondheid en welzijn. samen beter is een netwerk van pioniers. Een netwerk die ambieert de samenleving gezonder te maken. Samen Beter wil een transformatie in gang zetten door een nieuw perspectief in te nemen: wij richten ons primair op het bevorderen van gezondheid en vitaliteit in plaats van op het bestrijden van ziekte. Beter Samen biedt relatietherapie. Met als inzet: alles uit de kast halen om de relatie opnieuw tot leven te brengen. S ... Home - SamenBeter ... . Beter Samen biedt relatietherapie. Met als inzet: alles uit de kast halen om de relatie opnieuw tot leven te brengen. Samen onderzoeken we wat er gebeurt en waarom. We kijken door de mist van verdriet, verwijten en hartzeer naar wat voor...

INFORMATIE

AUTEUR
D. Radema
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Samen Beter, Beter Samen.pdf

OMSCHRIJVING

De voorliggende publicatie Samen beter, beter samen - Onderwijs-zorgarrangementen in het speciaal onderwijs doet verslag van de resultaten van de eerste en tweede tranche proefprojecten van het landelijk programma Onderwijs-zorgarrangementen voor zeer moeilijk plaatsbare leerlingen. Dit programma is door het ministerie van OCW en de directie Gehandicaptenbeleid van het ministerie van VWS geïnitieerd en gefinancierd. Centraal staan de beschrijvingen van zestien programma's en aanpakken die scholen voor speciaal onderwijs binnen REC cluster 3 en 4 in samenwerking met zorginstellingen (jeugdhulpverlening,jeugdgeestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg) hebben ontwikkeld voor leerlingen met zeer ernstige schoolbelemmeringen.Bij wijze van inleiding worden de contouren van onderwijs-zorgarrangementen geschetst en wordt een aanzet voor een nadere afbakening en typering van onderwijszorgarrangementen gegeven. Leidraad hiervoor vormen de bevindingen uit de proefprojecten.Over de auteur(s):Deanne Radema is als senior medewerker verbonden aan het Landelijk Centrum Onderwijs & Jeugdzorg van NIZW Jeugd. Ze is betrokken bij projecten op onder meer de terreinen van jonge risicokinderen, geïntegreerde indicatiestelling en onderwijs-zorg arrangementen.Dolf van Veen is hoofd van het Landelijk Centrum Onderwijs & Jeugdzorg en bijzonder hoogleraar Grootstedelijk onderwijs- en jeugdbeleid aan de Universiteit van Nottingham in Engeland.Fop Verhei] is als hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en hoofd patiëntenzorg verbonden aan het Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam.Rieme Wouters is als projectleider betrokken bij de samenwerking tussen instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie en orthopedagogische centra (MFC's), verenigd in het MFC-platform.

Wil je het boek lezen?Samen Beter, Beter Samen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur D. Radema. Lezen Samen Beter, Beter Samen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN