Zorg voor afstemming

Zorg voor afstemming - Pim Peeters | Tiliboo-afrobeat.com

...or afstemming geeft organisaties, teams en professionals concrete handvatten voor de samenwerking op teamniveau en de samenwerking tussen professionals ... Zorg voor afstemming. Optimale samenwerking in sociaal ... ... . Zoals het samenwerkingsmodel en de ZAG-werkwijze met bijbehorende observatieschaal. Het theoretisch fundament, ... Zorg voor afstemming geeft organisaties, teams en professionals concrete handvatten voor de samenwerking op teamniveau en de samenwerking tussen professionals. Zoals het samenwerkingsmodel en de ZAG-werkwijze met bijbehorende observatieschaal. Het theoretisch fundament, ... 12 ZORG VOOR AFSTEMMING hadden ont ... ZORG VOOR AFSTEMMING - data.swpportal.com ... . Zoals het samenwerkingsmodel en de ZAG-werkwijze met bijbehorende observatieschaal. Het theoretisch fundament, ... 12 ZORG VOOR AFSTEMMING hadden ontnomen. Samen met algemene maatschappelijke veranderingen be-gon de de-institutionalisering van de ggz. Nu, bijna vijftig jaar later, zien we dat de afbouw van veel instellingen en kli-nieken een feit is. Dat veel meer mensen met psychiatrische aandoeni...

INFORMATIE

AUTEUR
Pim Peeters
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Zorg voor afstemming.pdf

OMSCHRIJVING

Goede zorg voor mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen vraagt om een sluitende keten van formele en informele resources. Zowel naastbetrokkenen, vrijwilligers, als professionals zijn periodiek betrokken bij de ondersteuning van het herstelproces van een cliënt. Maar met meerdere partijen is het al gauw een onoverzichtelijk veld, dat al snel langs elkaar werkt. Hoe bereik je als professional dat al deze vormen van zorg goed op elkaar aansluiten?Immers, om daadwerkelijk herstel te kunnen bereiken op het maatschappelijk, persoonlijk en symptomatisch domein is samenwerking in de keten onontbeerlijk. Het is de taak van de verschillende teams om deze zorg tussen de domeinen zodanig af te stemmen - met ondersteuning van het samenwerkingsmodel - dat alle resources optimaal zijn betrokken bij het herstelproces van cliënten.Tegelijkertijd kan met het Zorgafstemmingsgesprek (ZAG) gewerkt worden aan samenwerking en het afstemmen van zorg rondom en met een individuele cliënt. Het goed opzetten, uitvoeren en evalueren van een ZAG is een essentiële vaardigheid voor een professional in deze sector.Zorg voor afstemming geeft organisaties, teams en professionals concrete handvatten voor de samenwerking op teamniveau en de samenwerking tussen professionals. Zoals het samenwerkingsmodel en de ZAG-werkwijze met bijbehorende observatieschaal. Het theoretisch fundament, praktijkvoorbeelden, concrete aanbevelingen voor het voeren en kritisch reflecteren op samenwerking en zorgafstemming maken het boek uitermate geschikt voor professionals in het sociaal domein en de specialistische ggz. De praktijkonderzoeksopdrachten en concrete beschrijvingen van de domeinen maken het boek uitermate geschikt voor studenten en docenten van sociale, psychologische en verpleegkundige beroepsopleidingen.Beide schrijvers hebben jarenlange ervaring in het werkveld van zorg, welzijn en onderwijs en zijn betrokken bij verschillende (internationale) ontwikkelingen in de ggz en het sociaal domein.

Wil je het boek lezen?Zorg voor afstemming in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Pim Peeters. Lezen Zorg voor afstemming Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN