Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening

Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening - Knorth | Tiliboo-afrobeat.com

...ingen voor jeugdhulpverlening moeten de kwaliteit van hun handelen zichtbaar maken en optimaliseren ... PLANMATIG HANDELEN IN DE JEUGDHULPVERLENING (KOP-Serie (18 ... ... . De afgelopen jaren is er op verschillende fronten gewerkt aan een betrekkelijk nieuw concept in het kwaliteitsde : planmatig handelen. Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening. Knorth en Smit. Planmatig handelen: theorie 3.1 De cyclus van planmatig handelen. Een beknopte omschrijving van planmatig handelen luidt dat het hierbij gaat om doordacht en doelgericht handelen waarop geregelde reflectie plaatsvindt. Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening Erik J. Knorth & Monika Smit (red.) Bespreking door P ... Planmatig werken - Reynaarde ... . Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening Erik J. Knorth & Monika Smit (red.) Bespreking door Peter van der Doef Het is nu zo'n tien jaar geleden dat in Nederland de Wet op de Jeugdhulpverlening tot stand kwam Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening Knorth, E. J., 1999,...

INFORMATIE

AUTEUR
Knorth
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening.pdf

OMSCHRIJVING

Instellingen voor jeugdhulpverlening moeten de kwaliteit van hun handelen zichtbaar maken en optimaliseren. De afgelopen jaren is er op verschillende fronten gewerkt aan een betrekkelijk nieuw concept in het kwaliteitsde : planmatig handelen. Zowel vanuit theoretisch-onderzoeksmatige invalshoek als vanuit de praktijk zijn werkwijzen ontwikkeld die het hulpverlenend handelen ten behoeve van jeugdigen en hun omgeving een meer systematisch, planmatig karakter geven. Dat wil zeggen dat hulpverleners op grond van gedegen diagnostiek hulp bieden, dat genomen beslissingen en gemaakte keuzen transparant zijn en naar professionele maatstaven verantwoord kunnen worden, dat aan de uitvoering van de hulp een uitgewerkt plan ten grondslag ligt, dat de voortgang van de hulpverlening nauwgezet wordt gevolgd en geëvalueerdDit handboek biedt een overzicht van de kennis en de inzichten die momenteel voorhanden zijn met betrekking tot deze nieuwe benadering. Het is bestemd voor iedereen die werkzaam is in de jeugdzorg of bijzondere jeugdbijstand en voor wie daarvoor in opleiding is.

Wil je het boek lezen?Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Knorth. Lezen Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN