Het Bestemmingsplan

Het Bestemmingsplan - M.J. Tunnissen | Tiliboo-afrobeat.com

...delijke portaal voor ruimtelijke plannen ... Raadpleeg het bestemmingsplan | Ondernemersplein - KVK ... . Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Vrijstelling van het bestemmingsplan betekende dat iemand zijn plan tóch mocht uitvoeren, ook al past het niet in het bestemmingsplan. Voor april 2000 was het zo dat gemeenten na het verlenen van een vrijstelling het bestemmingsplan moesten herzien, daarna volstond een goede ruimtelijke onderbouwing, bijvoorbeeld in de vorm van een structuurplan of structuurvisie waarin toekomstige ... Het bestemmingsplan is een gemeentel ... De of het bestemmingsplan? Welk lidwoord ... ... Het bestemmingsplan is een gemeentelijk instrument. Het Rijk en de provincie kunnen ook bestemmingsplannen opstellen. Deze worden inpassingsplannen genoemd. De informatie die hieronder over het bestemmingsplan wordt gegeven geldt grosso modo ook voor inpassingsplannen. Inhoudsopgave: Algemeen; Vormen van bestemmingsplannen Welk lidwoord (de of het): "de best...

INFORMATIE

AUTEUR
M.J. Tunnissen
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Het Bestemmingsplan.pdf

OMSCHRIJVING

In dit hand- en studieboek staat het gemeentelijk bestemmingsplan in al zijn facetten centraal. In de eerste plaats zijn dat de invloeden van het gemeentelijk, rijks- en provinciaal ruimtelijk beleid en het milieubeleid van de Europese Unie. Daarnaast wordt aan de hand van de op 1 juli 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening de inhoud en het tot stand komen van een bestemmingsplan besproken.Daarna komen de belangrijkste aspecten voor de realisatie van het gemeentelijk grondbeleid aan de orde. Te weten onteigening, voorkeursrecht, grondexploitatie, planschadevergoeding, de bouwvergunning, handhaving en rechtsbeschermingsvoorzieningen.In deze dertiende herziene druk wordt ruime aandacht besteed aan de (nieuwe) instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening die van invloed zijn op het gemeentelijke bestemmingsplan, zoals het vaststellen van beheersverordeningen en inpassingsplannen, het verlenen van ontheffingen, het nemen van een projectbesluit en het geven van algemene regels en aanwijzingen.Dit boek besluit met een overzicht van praktische informatie:- tekstvoorbeelden- literatuurverwijzingen

Wil je het boek lezen?Het Bestemmingsplan in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M.J. Tunnissen. Lezen Het Bestemmingsplan Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN