Grondrechten

Grondrechten - Janneke Gerards | Tiliboo-afrobeat.com

...uk 1 bevat de grondrechten. Grondrechten kunnen worden onderverdeeld in klassieke grondrechten en in sociale grondrechten ... grondrechten - Engelse vertaling - bab.la Nederlands ... ... . Klassieke grondrechten bieden de burgers met name bescherming tegen de overheid, zoals het recht van vrije meningsuiting. Grondrechten, ook wel fundamentele rechten of mensenrechten, zijn fundamentele onaantastbare rechtsnormen die aan burgers persoonlijke vrijheid en een menswaardig bestaan moeten verzekeren en die ingrijpen van met name de overheid moeten beperken. In Nederland zijn deze rechten vastgelegd in de hoogste nationale wet, de Grondwet.Grondrechten zijn publieke rechten d ... Grondrechten - Wikipedia ... . In Nederland zijn deze rechten vastgelegd in de hoogste nationale wet, de Grondwet.Grondrechten zijn publieke rechten die individuele burgers kunnen ... Grondrechten. In hoofdstuk 1 van de Grondwet staan de grondrechten. Dit zijn rechten die burgers de vrijheid geven om zonder bemoeienis van de overheid te leven. Ook bevat de Grondwet de rechten om deel te nemen aan de samenleving en de politiek. Grondrechten; Preambul...

INFORMATIE

AUTEUR
Janneke Gerards
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Grondrechten.pdf

OMSCHRIJVING

Grondrechten spelen tegenwoordig op vrijwel alle rechtsterreinen een rol, van het algemeen privaatrecht tot het staatsrecht, en van het belastingrecht tot het openbare-orderecht. Ook worden grondrechten door steeds meer instrumenten gereguleerd. De bescherming van grondrechten is door deze ontwikkelingen bijzonder complex geworden. Het is niet altijd gemakkelijk te doorgronden welke eisen op de verschillende ‘niveaus’ van grondrechtenbescherming (internationaal, Europees, nationaal) worden gesteld en hoe die zich tot elkaar verhouden. Dit boek verschaft daarom een integraal en gestructureerd overzicht van de eisen die vanuit het internationale, het Europese en het nationale recht worden gesteld bij de bescherming van grondrechten. Voor ruim twintig grondrechten, variërend van het folterverbod en het recht op vrijheid van meningsuiting tot het recht op een schone leefomgeving, biedt dit boek een overzicht van de juridische stand van zaken. Voor ieder grondrecht behandelt dit boek de regelgeving en rechtspraak vanuit de Raad van Europa, waarbij veelal EVRM en de EHRM-rechtspraak centraal staan. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de regelgeving en rechtspraak in het kader van de Europese Unie, in het bijzonder het EU-Grondrechtenhandvest. Vervolgens komt steeds de nationale bescherming aan de orde, in het bijzonder de bescherming die wordt geboden door de Grondwet. Een afzonderlijke paragraaf is voor elk grondrecht gewijd aan internationale regulering van het grondrecht, zoals regulering door het IVBPR. Iedere bespreking van een grondrecht wordt besloten met een integratieparagraaf, waarin wordt belicht hoe de verschillende niveaus van grondrechtenbescherming met elkaar samenhangen, waarin zij van elkaar verschillen of overlappen, en waar mogelijke knelpunten bestaan.Dit boek biedt een ideale basis voor studenten, praktijkjuristen en wetenschappers die willen weten hoe individuele grondrechten in de praktijk vorm en inhoud hebben gekregen. Daarnaast zal het diegenen aanspreken die op zoek zijn naar inzicht in de wisselwerking tussen de verschillende instrumenten waardoor de grondrechten worden beschermd.

Wil je het boek lezen?Grondrechten in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Janneke Gerards. Lezen Grondrechten Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN