Arbeidsrecht voor HR-management

Arbeidsrecht voor HR-management - T.B.M. Kersten | Tiliboo-afrobeat.com

...dsrecht voor HR-management' combineert de theorie van het arbeidsrecht met gerichte praktijkvoorbeelden ... HR | NCOI Opleidingen en Trainingen ... . Hierbij wordt speciale aandacht gegeven aan wijzigingen die de Wet werk en zekerheid (WWZ) met zich mee brengt. De praktijkvoorbeelden zijn gebaseerd op twee fictieve professionals: Henk en Veronique. Arbeidsrecht voor HR-management 2e druk is een boek van T.B.M. Kersten uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012395618 Het boek Arbeidsrecht voor HR-management combineert de theorie van het arbeidsrech ... Arbeidsrecht - Juridisch - Sdu ... . ISBN 9789012395618 Het boek Arbeidsrecht voor HR-management combineert de theorie van het arbeidsrecht met gerichte praktijkvoorbeelden. Hierbij wordt speciale aandacht gegeven aan wijzigingen die de Wet werk en zekerheid (WWZ) met zich mee brengt. Het boek Arbeidsrecht voor HR-management combineert de theorie van het arbeidsrecht met gerichte praktijkvoo...

INFORMATIE

AUTEUR
T.B.M. Kersten
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Arbeidsrecht voor HR-management.pdf

OMSCHRIJVING

Arbeidsrecht voor HR-management 2e druk is een boek van T.B.M. Kersten uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012395618 Het boek Arbeidsrecht voor HR-management combineertde theorie van het arbeidsrecht met gerichte praktijkvoorbeelden.Hierbij wordt speciale aandacht gegevenaan wijzigingen die de Wet werk en zekerheid (WWZ)met zich mee brengt.De praktijkvoorbeelden zijn gebaseerd op twee fi ctieveprofessionals: Henk en Veronique. Henk is franchiseondernemervan een supermarkt en Veronique isHR-manager bij een internationale onderneming. Aande hand van de praktijkvoorbeelden worden alledaagsewerksituaties beschreven waarmee elke HR-professionalte maken krijgt. Zo vraagt Henk zich af of zijn supermarktmet 27 werknemers een ondernemingsraad nodigheeft. Veronique vraagt zich af of zij een proeftijd vantwee maanden kan vastleggen in een jaarcontract.Onderwerpen die aan bod komen zijn: medezeggenschapvan werknemers, de verschillende soortenarbeids overeenkomsten, aansprakelijkheid, loon,pensioen, waarderen en opleiden van werknemers,arbeidsongeschiktheid, bijzondere bedingen, vakantie,staking, verlof, schorsing, opzegging, reorganisatie,dossiervorming en disfunctioneren van de werknemer.Dit boek is geschreven voor professionals die regelmatigmet HR- of arbeidskwesties worden geconfronteerd,en/of op een HR-afdeling werken.Arbeidsrecht voor HR-management vormt een serie methet boek Dossiervorming en Privacy voor HR-management(T.B.M. Kersten).

Wil je het boek lezen?Arbeidsrecht voor HR-management in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur T.B.M. Kersten. Lezen Arbeidsrecht voor HR-management Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN