Bewaarneming

Bewaarneming - none | Tiliboo-afrobeat.com

...neming is een juridische term in Nederland ... Bewaarneming - Overeenkomsten.nl ... . Het is een bijzondere overeenkomst, geregeld in titel 9 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.Bewaarneming is de overeenkomst waarbij de ene partij, de bewaarnemer, zich tevenover de andere partij, de bewaargever, verbindt, een zaak die de bewaargever hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven (art. 7:600 BW). Bewaarneming in het kort Artikel 7:600 BW definieert bewaarneming als "de overeenkomst waarbij de ene partij, de bewaarnemer, zich tegenover de andere partij, de bewaargever, verbindt, een zaak die de bewaargever hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven". Bewaarneming: resultaats- of inspannings ... Hoge Raad licht definitie van 'bewaarneming' nader toe ... . Bewaarneming: resultaats- of inspanningsverbintenis? Wanneer een ter reparatie of stalling afgegeven zaak door brand of diefstal verloren gaat, wordt vaak gediscussieerd over de vraag of sprake is van bewaarneming en, zo ja, wat dat betek...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Bewaarneming.pdf

OMSCHRIJVING

Deze monografie gaat over de bijzondere overeenkomst bewaarneming. In deze uitgave worden de belangrijkste aspecten van dit type overeenkomst besproken aan de hand van binnenlandse en buitenlandse literatuur en rechtspraak. Ook recente maatschappelijke ontwikkelingen zoals de overeenkomst tot cloudopslag komen aan bod. In de praktijk ontstaat regelmatig discussie over de kwalificatie van een bijzondere overeenkomst. Is er sprake van opdracht, koop, aanneming van werk of bewaarneming? Het antwoord op die vraag bepaalt welke wetsbepalingen op de overeenkomst van toepassing zijn. En die regels zijn bepalend voor de rechtspositie van partijen. De juiste kwalificatie van de bijzondere overeenkomst is dus van wezenlijk belang voor de rechten en plichten van partijen en de advisering daarover door de (praktijk)jurist. Ten opzichte van de eerste druk is deze monografie inhoudelijk ingrijpend gewijzigd. De nadruk ligt meer op beschrijving van de huidige regels (art. 7:600-7:609 BW) en minder op vergelijking met het oude recht. Uiteraard bespreekt de auteur bij de beschrijving van de verschillende wetsbepalingen recente rechtspraak en literatuur uit binnen- en buitenland. Ook besteedt de auteur aandacht aan nieuwe typen overeenkomsten die zijn ontstaan als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering. Anders dan in de eerste druk blijft de gerechtelijke bewaring (art. 853- 861 Rv) buiten beschouwing. Daardoor biedt deze monografie een gedegen en compact overzicht van de belangrijkste aspecten van art. 7:600-7:609 BW.

Wil je het boek lezen?Bewaarneming in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Bewaarneming Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN