Hoofdzaken van het militaire ambtenarenrecht

Hoofdzaken van het militaire ambtenarenrecht - N. Hummel | Tiliboo-afrobeat.com

...ken van het militaire ambtenarenrecht 7e druk is een boek van G ... Vind militaria in Studieboeken en Cursussen op Marktplaats ... .L. Coolen uitgegeven bij Wolters Kluwer. ISBN 9789013130904 Centraal in deze mastermonografie staat de rechtspositie van de militair. Het boek vangt aan met een beschrijving van de plaats van de krijgsmacht in het Koninkrijk. Hoofdzaken van het militaire ambtenarenrecht geeft een prettig leesbaar en systematisch overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving en jurisprudentie. Omdat dit in Nederland de enige uitgave is die het militaire ... 'Hoofdzaken van het militaire ambtenarenrecht' (6de druk ... ... . Omdat dit in Nederland de enige uitgave is die het militaire ambtenarenrecht beschrijft, is het onmisbaar voor juridische opleidingen (masterfase WO en PAO-opleidingen), maar ook voor overheidsinstellingen, de advocatuur, de rechterlijke ... Hoofdzaken van het militaire ambtenarenrecht geeft een prettig leesbaar en systematisch overzicht van de belangrijkst...

INFORMATIE

AUTEUR
N. Hummel
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Hoofdzaken van het militaire ambtenarenrecht.pdf

OMSCHRIJVING

Hoofdzaken van het militaire ambtenarenrecht 7e druk is een boek van G.L. Coolen uitgegeven bij Wolters Kluwer. ISBN 9789013130904 Centraal in deze mastermonografie staat de rechtspositie van de militair. Het boek vangt aan met een beschrijving van de plaats van de krijgsmacht in het Koninkrijk. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 aangegeven wie de rechtspositie van militair ambtenaar bezitten. De hoofdstukken 3 tot en met 8 behandelen de structuur van de rechtspositie van de militaire ambtenaar. Hoe komt deze tot stand? Welke regels behoort het bestuur in acht te nemen? Welk stelsel van rechtsbescherming is van toepassing? Ook is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan grondrechten. In de hoofdstukken 9 tot en met 15 komen onderwerpen aan de orde als: aanstelling, opleiding, functietoewijzing, bevordering, beoordelingen en ambtsberichten, schadevergoeding en schadeverhaal, en schorsing en ontslag. In hoofdstuk 16 wordt de financi le rechtspositie van de militaire ambtenaar besproken. Ten slotte wordt in het nieuwe hoofdstuk 17 ingegaan op de toekomst van de militaire rechtspositie. Deze monografie is niet alleen voor studenten geschreven, maar ook voor hen die binnen de krijgsmacht of op het Ministerie van Defensie in de personeelssector werkzaam zijn. Ten behoeve van deze laatsten zijn hier en daar onderwerpen behandeld die strikt genomen niet tot het militaire ambtenarenrecht kunnen worden gerekend. Het boek beschrijft de hoofdzaken van het militaire ambtenarenrecht; het is geen naslagwerk. Het beoogt de lezer een juist beeld te geven van de rechtspositie van de militaire ambtenaar. De zevende herziene druk is bewerkt door mr. N. Hummel en mr. G.F. Walgemoed. De tekst is bijgewerkt tot 1 april 2016.

Wil je het boek lezen?Hoofdzaken van het militaire ambtenarenrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur N. Hummel. Lezen Hoofdzaken van het militaire ambtenarenrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN