Democratie

Democratie - Theo Akkerman | Tiliboo-afrobeat.com

...atie (van het Grieks δῆμος /dèmos, "volk" en κρατειν /kratein, "heersen", dus letterlijk "volksheerschappij") is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening ... Schooltv: Democratie - Wie is de baas? ... . Men onderscheidt directe democratie, waarin burgers persoonlijk stemmen over wetten, besluiten en benoemingen, en indirecte, waarin het volk zich laat vertegenwoordigen door ... Democratie is een manier waarop je een land kunt besturen. In een democratie heeft het volk het voor het zeggen. Het woord democratie betekent ook letterlijk: heerschappij van het volk. Het is afgeleid van de Griekse woorden demos (volk) en kratos (heerschappij).. Democ ... Democratie - Montesquieu Instituut ... . In een democratie heeft het volk het voor het zeggen. Het woord democratie betekent ook letterlijk: heerschappij van het volk. Het is afgeleid van de Griekse woorden demos (volk) en kratos (heerschappij).. Democratie bestaat hoofdzakelijk in twee vormen: Een democratie is een land met een bestuursvorm waarin het volk regeert. Maar er is geen land ter wereld dat alleen wordt bestuurd...

INFORMATIE

AUTEUR
Theo Akkerman
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Democratie.pdf

OMSCHRIJVING

Democratie 4e druk is een boek van Theo Akkerman uitgegeven bij Maklu. ISBN 9789055893041 Ook al is de moderne democratie strikt genomen een uitvinding van de 18e eeuw, die 'uitvinding' bouwde voort op een aantal oudere idee n. De auteur schetst vijf tradities die als grondslagen van de moderne democratie aangemerkt kunnen worden: de directe democratie, het republicanisme, de Reformatie, de oude constitutie en het moderne natuurrecht. Langs deze lijnen ontstaat een duidelijk overzicht van klassieke en vroeg-moderne kernbegrippen en hun historische ontstaansgeschiedenis. In het laatste hoofdstuk laat Tjitske Akkerman zien dat die oudere idee n nog steeds een belangrijke rol spelen in het hedendaagse debat over de democratie.Het boek is een toegankelijk geschreven inleiding in de politieke idee ngeschiedenis. Dit maakt het niet alleen geschikt voor universitair - en hogerberoepsonderwijs, maar ook voor een bredere kring van ge nteresseerden.

Wil je het boek lezen?Democratie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Theo Akkerman. Lezen Democratie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN