Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland

Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland - H. de Waele | Tiliboo-afrobeat.com

... jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland wordt aandacht besteed aan een serie arresten die over bepalingen in het Handvest zijn gewezen ... NJCM-seminar: Tien jaar EU-grondrechtenhandvest. Al van ... ... . Elke bijdrage gaat in op de doorwerking van een dergelijk oordeel in Nederland en de gerealiseerde (of nog te verwachten invloed) op ons nationale recht. In Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland wordt aandacht besteed aan een serie arresten die over bepalingen in het Handvest zijn gewezen. Elke bijdrage gaat in op de doorwerking van een dergelijk oordeel in Nederland en de gerealiseerde (of nog te verwachten invloed) op on ... Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland, H. de ... ... . Elke bijdrage gaat in op de doorwerking van een dergelijk oordeel in Nederland en de gerealiseerde (of nog te verwachten invloed) op ons nationale recht. Op 6 december 2019 zal de bundel Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland - Een impact assessment (Kluwer, Deventer) feestelijk worden ge...

INFORMATIE

AUTEUR
H. de Waele
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland.pdf

OMSCHRIJVING

Op 1 december 2019 is het Handvest van de Grondrechten van de EU tien jaar officieel juridisch bindend. Het jubileum geeft aanleiding voor deze uitgave, die stilstaat bij de betekenis die het document tot nu toe heeft gehad voor het Nederlandse publiek- en privaatrecht. In Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland wordt aandacht besteed aan een serie arresten die over bepalingen in het Handvest zijn gewezen. Elke bijdrage gaat in op de doorwerking van een dergelijk oordeel in Nederland en de gerealiseerde (of nog te verwachten invloed) op ons nationale recht. Hieronder verstaan we wetgeving en jurisprudentie, maar ook politiek en beleid in ruimere zin. Een inleidend hoofdstuk verschaft een uitgebreide kwalitatieve en kwantitatieve indruk van de omgang met het Handvest tot dusver. Een groot deel van de auteurs zijn verbonden aan het Nijmeegse Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR). Externe deskundigen en collega#s van de auteurs zijn verbonden aan het Onderzoekscentrum voor Onderneming en Recht (OO&R). Allen hanteren een kritische, contextualiserende benadering, waarmee deze uitgave interessante lectuur oplevert voor wie benieuwd is naar de #innesteling# van het Handvest gedurende de afgelopen tien jaar. De titel is neemt een unieke positie in; er is geen vergelijkbaar werk dat de impact en doorwerking van het EU-Handvest in Nederland in kaart brengt. Daarnaast is er op dit moment ook geen Engelstalig boek beschikbaar dat op deze thematiek inhaakt. De publicatie is bij uitstek geschikt voor: Beleidsmakers en wetenschappers die zich bezighouden met het EU-Handvest en de doorwerking van het EU-recht, Praktijkjuristen, Advocaten die te maken hebben met het bestuursrecht, strafrecht, privaatrecht, asiel/migratierecht en IE-recht. Deze tweede editie bestrijkt een twee keer zo lange periode als haar voorganger, en valt op door een sterkere focus op Nederland. Bovendien wordt er meer aandacht besteed aan de impact van een selectie leidende oordelen van het Europees Hof van Justitie dan voorheen.

Wil je het boek lezen?Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur H. de Waele. Lezen Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN