Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - A.T.A. Tilleman | Tiliboo-afrobeat.com

...15 juli 2008, houdende samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties ... Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren ... ... . De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. 1 Ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verricht een instelling cliëntenonderzoek en meldt zij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties overeenkomstig de bij of krachtens de hoofdstukken 2 en 3 gestelde regels. Daarbij besteedt een instelling bijzondere aandacht aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die naar hun a ... PDF Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van ... ... . Daarbij besteedt een instelling bijzondere aandacht aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die naar hun aard een hoger risico op ... Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) Het toezicht van de AFM...

INFORMATIE

AUTEUR
A.T.A. Tilleman
DIMENSIE
8,1 MB
BESTANDSNAAM
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.pdf

OMSCHRIJVING

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 1e druk is een boek van A.T.A. Tilleman uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012402194 Praktijkboek Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bevat een op de vrije beroepsbeoefenaar alsmede op andere (financiële) instellingen afgestemde selectie van de Nederlandse anti-witwasregelgeving. De uitgave is een compacte verzameling van Europese richtlijnen, met lagere regelgeving en jurisprudentie vanuit tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief. Daarnaast bevat de pocket voor de praktijk zeer (gedateerde) nuttige specifieke leidraden WWFT die door de verschillende toezichthouders of beroepsorganisaties zijn samengesteld. Het aan de binnenzijde van de voor- en achterkaft opgenomen Tienstappenplan vormt een praktische ondersteuning om te kunnen voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot (onder meer) het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. Bij uitstek geschikt voor de compliance officer, professional, toezichthouder, advocaat, opsporingsambtenaar, officier van justitie en rechterlijke macht.

Wil je het boek lezen?Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur A.T.A. Tilleman. Lezen Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN