Rechtspraak Mediation

Rechtspraak Mediation - none | Tiliboo-afrobeat.com

...on naast rechtspraak Bij mediation lossen partijen samen hun conflicten op via bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator ... Rechtsgeleerdheid: Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation ... . Ook als er een gerechtelijke procedure loopt, kunt u nog kiezen voor mediation . Een mediator is een onafhankelijke deskundige bemiddelaar. Bij mediation naast rechtspraak begeleidt hij partijen om samen een oplossing te vinden in hun meningsverschil, bijvoorbeeld bij een echtscheiding. Bij mediation in strafzaken begeleiden 2 mediators het gesprek tussen verdachte en slachtoffer. Via mediation in strafzaken kunnen ... bol.com | Rechtspraak Mediation | 9789012400251 | Boeken ... . Bij mediation in strafzaken begeleiden 2 mediators het gesprek tussen verdachte en slachtoffer. Via mediation in strafzaken kunnen verdachte en slachtoffer met elkaar in gesprek. Mediation in strafzaken is een vorm van herstelrecht. Deze mediation vindt plaats in de rechtbank of het gerechtshof, onder begeleiding van gespecialiseerde mediators. Mediation is mogelijk in alle soorten strafzaken, van bedreiging of diefstal tot verkeerso...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Rechtspraak Mediation.pdf

OMSCHRIJVING

In de afgelopen jaren zijn op tal van terreinen vragen voorgelegd aan de rechter waarin de rode draad wordt gevormd door de verhouding tussen mediation als relatief nieuw juridisch fenomeen enerzijds en het rechtsbestel anderzijds. In deze derde herziene druk van Rechtspraak Mediation is wederom geprobeerd om enige orde in de desbetreffende jurisprudentie aan te brengen en de hoofdlijnen daarvan zichtbaar te maken.Mediation wordt steeds vaker toegepast in familiezaken, arbeidskwesties, zakelijke conflicten, bij geschillen tussen overheid en burger, alsmede ingeval van conflicten en geschillen op tal van andere terreinen. Door het door de regering gefinancierde project 'Mediation naast rechtspraak' werd aanvankelijk gestimuleerd dat mediation alsnog in beeld zou komen als alternatief voor de juridische procedure die reeds was gestart. Nu verwijzing naar mediation bij elk gerecht is geïmplementeerd, is dit project enkele jaren geleden afgesloten. De Europese richtlijn mediation die in mei 2008 het licht zag bracht mee dat het relevant werd om te bepalen welke plaats mediation in het rechtsbestel zou moeten hebben. In de wetgeving die het gevolg was van de deze richtlijn zijn keuzen gemaakt die in de komende jaren de nodige vragen zullen oproepen waarover de rechter zich zal moeten buigen.Ook in de afgelopen jaren zijn op tal van terreinen vragen voorgelegd aan de rechter waarin de rode draad wordt gevormd door de verhouding tussen mediation als relatief nieuw juridisch fenomeen enerzijds en het rechtsbestel anderzijds. In deze tweede druk van Rechtspraak Mediation is wederom geprobeerd om enige orde in de desbetreffende jurisprudentie aan te brengen en de hoofdlijnen daarvan zichtbaar te maken.De uitspraken van rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad, alsmede die van tuchtcolleges zijn onderverdeeld in de volgende thema's: - Beginselen van mediation- Beroepsuitoefening mediator- Overeenkomsten en mediation- Forensische mediation- Buitengerechtelijke kosten. Rechtspraak Mediation is in de eerste plaats bedoeld voor het academisch en hbo-onderwijs in mediation. Maar uiteraard is ook de praktijk er zeer bij gebaat om op systematische wijze kennis te nemen van de ontwikkelingen in de civiele, bestuurs- en tuchtrechtspraak op het terrein van mediation en het recht.Paula Boshouwers richt zich als MfN-register volledig op zakelijke mediations, en is werkzaam bij ReulingSchutte in Amsterdam.Ton Jongbloed is Bijzonder hoogleraar Executie- en beslagrecht aan de Universiteit Utrecht.Fred Schonewille is partner in Schonewille & Schonewille Legal Mediation, legal mediator, auteur, docent en onderzoeker.

Wil je het boek lezen?Rechtspraak Mediation in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Rechtspraak Mediation Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN