Niet voor god en niet voor het vaderland

Niet voor god en niet voor het vaderland - Ron Blom | Tiliboo-afrobeat.com

...or god en niet voor het vaderland 1e druk is een boek van Ron Blom uitgegeven bij Uitgeverij Aspekt B ... bol.com | Niet voor god en niet voor het vaderland ... ... .V.. ISBN 9789059114678 In november van het vorige jaar was het precies 85 jaar geleden dat de leider van de SDAP (de voorloper van de PVDA), Pieter Jelles Troelstra zijn fameuze revolutieoproep deed. Niet voor god en niet voor het vaderland (Paperback). Niet voor god en niet voor het vaderland 1e druk is een boek van Ron Blom uitgegeven bij... Niet voor God en niet voor vaderland van Ron Blom, Theunis Stelling, 9789059114678 voor € 55,00 ... Niet voor God en niet voor het Vaderland. Linkse soldaten ... ... ... Niet voor God en niet voor vaderland van Ron Blom, Theunis Stelling, 9789059114678 voor € 55,00 bij Boom Geschiedenis. Geen verzendkosten vanaf € 20,-. 'Niet voor God en niet voor vaderland, linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie van '14-'18' d...

INFORMATIE

AUTEUR
Ron Blom
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Niet voor god en niet voor het vaderland.pdf

OMSCHRIJVING

Niet voor god en niet voor het vaderland 1e druk is een boek van Ron Blom uitgegeven bij Uitgeverij Aspekt B.V.. ISBN 9789059114678 In november van het vorige jaar was het precies 85 jaar geleden dat de leider van de SDAP (de voorloper van de PVDA), Pieter Jelles Troelstra zijn fameuze revolutieoproep deed. Hij meende dat de tijd rijp was voor veranderingen en dat de beginnende revolutie in Duitsland niet bij Zevenaar halt zou houden. Hijbaseerde zich hierbij ook op de situatie in de Nederlandse krijgs-macht. Juist enige weken tevoren hadden soldaten in deHarskamp delen van de kazerne in de as gelegd en in vele ande-re plaatsen hun onvrede over de intrekking van de verlovengetoond. Schatte Troelstra de situatie goed in? Vormden het leger en de vloot werkelijk revolutionaire factoren? Was dekrijgsmacht nog betrouwbaar voor de staat?Ron Blom en Theunis Stelling analyseren het moreel van solda-ten en matrozen (ook in Nederlands-Indi ) gedurende de mobilisatie. Tevens onderzoeken zijn de invloed van linkse politieke stromingen. Daarvan waren er indertijd veel. Sociaal-democra-ten, communisten, anarchisten, syndicalisten, christen-socialis-ten, allen hielden zich bezig met het vraagstuk 'militairisme'.Sommigen waren voor dienstweigering, maar anderen probeer-den de militairen aan te zetten tot het oprichten van soldatenor-ganisaties en in de laatste jaren naar Russisch voorbeeld tot het stichten van soldatenraden. De schrijvers bezochten tal vaninstellingen in het hele land en onderzochten vele archieven om zodoende op bovenstaande vragen een antwoord te geven. Aan dit onderwerp is tot nu toe in de geschiedschrijving geen aandacht besteed.

Wil je het boek lezen?Niet voor god en niet voor het vaderland in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Ron Blom. Lezen Niet voor god en niet voor het vaderland Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN