Toegang tot recht

Toegang tot recht - none | Tiliboo-afrobeat.com

...g tot recht Voorwoord Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid zijn momenteel veelvuldig gebruikte begrippen ... Congres Maatschappij & Recht 2019 - Legal Valley Nederland ... . Het kabinet-Balkenende II streeft ernaar dat burgers meer eigen initiatief gaan tonen en niet alles automatisch van de overheid verwach-ten. Dat uit zich op talloze terreinen, van sociale zekerheid tot veiligheid, en van Toegang tot recht: Nationale ombudsman onderzoekt drie aspecten Mogelijkheden voor rechtsbijstand worden herzien, de druk op de rechterlijke procedures neemt toe en wachttijden lopen op. De Nationale ombudsman constateert dat burgers niet altijd op de hoogte zijn van hun opties en dat ze soms onvo ... Recht op toegang tot het internet - Wikipedia ... . De Nationale ombudsman constateert dat burgers niet altijd op de hoogte zijn van hun opties en dat ze soms onvoldoende informatie krijgen over de gevolgen van bepaalde procedures. Toegang tot het Recht gaat Glocal Om mensen juridisch zelfredzaam te maken, moet er een basis zijn van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Iemand moet het vertrouwen hebben dat zijn rechten gerespecteerd worden...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Toegang tot recht.pdf

OMSCHRIJVING

De sociale rechtshulp staat volop in de belangstelling. Het kabinet wil het systeem van toevoegingen op de schop nemen. Advocaten dreigen te stoppen met de gefinancierde rechtsbijstand, omdat de vergoedingen niet toereikend meer zijn.Twaalf jaar geleden werd aan de Universiteit van Amsterdam de leerstoel sociale rechtshulp ingesteld, mogelijk gemaakt door de Raad voor Rechtsbijstand. Mies Westerveld was sindsdien de leerstoelhouder. Eind 2019 gaat zij met pensioen. Reden om een aantal beschouwingen te bundelen over het thema dat de grote belangstelling van Mies Westerveld heeft: toegang tot recht. Toegang duidt niet alleen op de mogelijkheid van een eerlijk proces voor een onafhankelijke rechter, maar ook op de mogelijkheden om op andere manieren een probleem op een rechtvaardige manier op te lossen. Toegang dus tot recht en rechtvaardigheid.Toegang tot recht bevat 22 artikelen van wetenschappers en deskundigen uit de praktijk, onder meer over de werking of wijziging van het stelsel van gefinancierde rechtshulp en over de verantwoordelijkheid van de advocatuur voor toegang tot rechtsbijstand door een advocaat. Verder zijn bijdragen opgenomen over toegang tot recht voor groepen belanghebbenden, vakbonden en ngo's, en over knelpunten die bepaalde categorieën rechtzoekenden kunnen ervaren, zoals slachtoffers en benadeelden in het strafproces, asielzoekers en migranten, en gediscrimineerde werknemers. Enkele auteurs richten zich op de mogelijkheden van innovatie en legal tech om rechtzoekenden beter "tot hun recht' te laten komen, anderen kiezen een rechtssociologische benadering van het thema, en weer anderen hebben de toegang tot Europees en internationaal (arbeids- en socialezekerheids)recht tot onderwerp van hun bespreking gemaakt.Een rechtsstaat is niet geloofwaardig zonder een goede toegang tot recht en rechtvaardigheid. Deze bundel is niet alleen bedoeld voor wie betrokken is bij rechtsbijstandverlening en geschillenbeslechting, maar ook voor lezers die zich – al dan niet beroepsmatig – interesseren voor de ontwikkeling van de Nederlandse rechtsstaat.

Wil je het boek lezen?Toegang tot recht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Toegang tot recht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN