Ars Aequi Handboeken - Vreemdelingenbewaring

Ars Aequi Handboeken - Vreemdelingenbewaring - Bram van Dokkum | Tiliboo-afrobeat.com

...ui Handboeken - Vreemdelingenbewaring (Paperback) ... Bureau ISBN - Het recht van de EU voor decentrale overheden ... . In Vreemdelingenbewaring geven de auteurs een actueel overzicht van dit rechtsgebied, dat de... Voor professionals hebben wij de volgende abonnementen: Professional abonnement € 160 (digitaal en papier) - Voor € 160 (incl. btw) per jaar Ars Aequi artikelen, nummers en KwartaalSignaal in e-pub- of pdf-formaat downloaden, toegang tot het digitale archief, de papieren uitgave van Ars Aequi maandelijks thuisgestuurd. In Vreemdelingenbewaring geven de auteurs een a ... bol.com | Ars Aequi cahiers Staats- en bestuursrecht - De ... ... . In Vreemdelingenbewaring geven de auteurs een actueel overzicht van dit rechtsgebied, ... Handboeken | Webboeken 10-1-2013 9789069167503. Webboek - Ars Aequi Libri. Showing 13-24 of 26 results ... Beschrijving Ars Aequi Handboeken: Vreemdelingenbewaring In Vreemdelingenbewaring geven de auteurs een actueel overzicht van dit rechtsgebie...

INFORMATIE

AUTEUR
Bram van Dokkum
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Ars Aequi Handboeken - Vreemdelingenbewaring.pdf

OMSCHRIJVING

In Vreemdelingenbewaring geven de auteurs een actueel overzicht van dit rechtsgebied, dat de laatste jaren behoorlijk in beweging is geweest.Centraal hierbij staat de maatregel van bewaring als bedoeld in de artikelen 59, 59a, en 59b van de Vreemdelingenwet 2000. De auteurs gaan in op de vereisten die voor het opleggen van deze maatregel uit het Unierecht, het EVRM en het nationale recht voortvloeien en op het traject dat aan zo'n maatregel vooraf kan gaan: met name de staandehouding, ophouding, het binnentreden, het gebruik van handboeien en het overbrengen en ophouden. Ook wordt ingegaan op de jurisprudentie over de duur van bewaring en herhaalde bewaring en grondslagwijziging. Ten slotte wordt ingegaan op de gang naar de bewaringsrechter in eerste aanleg en in hoger beroep en op de bijzonderheden en uitgangspunten die bij het procederen in bewaringszaken een grote rol spelen.Het boek biedt bij elk van de besproken thema's een overzicht van de relevante regelgeving en een uitgebreide en handzame bespreking van de ter zake doende jurisprudentie.Bram van Dokkum is als senior jurist werkzaam bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast is hij als docent verbonden aan de SSR en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Overijssel. Verder is hij auteur van verschillende publicaties op het terrein van het vreemdelingen- en bestuursrecht. John Bouwman is senior rechter bij de rechtbank Overijssel en docent bij verschillende opleidingsinstituten. Voorts is hij voorzitter van de landelijke Expertgroep Vreemdelingenzaken en de Landelijke adviescommissie rechtsbijstand in asiel- en vreemdelingenbewaringszaken (LARAV) van de Raad voor Rechtsbijstand en secretaris en penningmeester van The International Association of Refugee and Migration Judges (IARMJ).Dit boek is op persoonlijke titel geschreven.

Wil je het boek lezen?Ars Aequi Handboeken - Vreemdelingenbewaring in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Bram van Dokkum. Lezen Ars Aequi Handboeken - Vreemdelingenbewaring Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN