Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw Deel 5

Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw Deel 5 - Lintsen | Tiliboo-afrobeat.com

...k in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 7 ... Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, dl 5 ... ... . Techniek en modernisering, balans van de twintigste eeuw 1 ste druk, 2003: 1 ste druk: 2003: A.A.A. de la Bruhèze, H.W. Lintsen, Arie Rip en J.W. Schot: non-fictie De zevendelige serie Techniek in Nederland in de twintigste eeuw maakt de balans op van die modernisering en gaat in op de kansen, keerpunten, verworvenheden en risico's. In het vijfde deel van de serie staan de thema's transport en communicatie centraal. Dit is Deel 7 van de serie Techniek In Ned ... Techniek in Nederland in de twintigste eeuw (7 delen) · dbnl ... . Dit is Deel 7 van de serie Techniek In Nederland in de Twintigste Eeuw, waarin 'de balans' wordt opgemaakt. Verschillende aspecten van het koppel technische ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling worden belicht: de rol van ingenieurs, de opkomst en doordringing van de consumptiecultuur, techniek en modernisering, techniek en welzijn, èn ook techniek en het Nederlandse koloniale verleden...

INFORMATIE

AUTEUR
Lintsen
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw Deel 5.pdf

OMSCHRIJVING

Gedurende de twintigste eeuw drong techniek steeds verder door in de Nederlandse samenleving. Techniek speelde een belangrijke rol in de voortgaande modernisering. De zevendelige serie Techniek in Nederland in de twintigste eeuw maakt de balans op van die modernisering en gaat in op de kansen, keerpunten, verworvenheden en risico's. In het vijfde deel van de serie staan de thema's transport en communicatie centraal. In de transporthoofdstukken schetsen de auteurs op boeiende wijze hoe nieuwe transporttechnieken hun weg vonden naar bedrijven en particulieren. Op transportgebied was er in de afgelopen eeuw sprake van complexe substitutieprocessen. Nieuwe transporttechnieken vervingen oude technieken en veranderden het karakter en de werkwijze van transportknooppunten. De veranderingsprocessen die zich afspeelden worden geanalyseerd aan hand van de voorbeelden Schiphol en de Rotterdamse haven. Nieuwe technieken leidden tevens tot een grotere mobiliteit van zowel personen als goederen. Illustratief voor de toegenomen mobiliteit was de opmars van de auto die in korte tijd uitgroeide tot een dominant transportmiddel. Communicatie stond in de twintigste eeuw in het teken van de opkomst van nieuwe media. Telefoon, radio, televisie en internet veranderden het communicatielandschap en vonden hun weg naar de Nederlandse huishoudens. Nederland raakte geleidelijk overdekt met faciliteiten voor de overdracht van spraak, beeld en geluid. Deze ontwikkelingen moesten niet alleen technisch in goede banen worden geleid. Ook organisatorische inspanningen waren noodzakelijk en dienden gebruikers de nieuwe media een plaats in hun dagelijks leven te geven. De dynamiek van het Nederlandse communicatielandschap vormt de rode draad van het turbulente verhaal over communicatie in Nederland.

Wil je het boek lezen?Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw Deel 5 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Lintsen. Lezen Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw Deel 5 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN