Groenblauwe netwerken voor duurzame en dynamische steden/Urban green-blue grids for sustainable and dynamic cities

Groenblauwe netwerken voor duurzame en dynamische steden/Urban green-blue grids for sustainable and dynamic cities - Hiltrud Pötz | Tiliboo-afrobeat.com

...auwe netwerken voor duurzame en dynamische steden/Urban green-blue grids for sustainable and dynamic cities (Paperback) ... Duurzame steden - WUR ... . Hiltrud Pötz en Pierre... Groenblauwe netwerken voor duurzame en dynamische steden=Urban green-blue grids for sustainable and dynamic cities. toon extra info. ... Veel ecosysteemdiensten kunnen in deze groenblauwe netwerken gerealiseerd worden, zoals waterberging en zuivering, biodiversiteit, recreatie, verbetering van luchtkwaliteit, enzovoorts. Groenblauwe netwerken maken steden duurzaam, veerkrachtig en klimaatbestendig. Deze website helpt om passende maatreg ... Groenblauwe netwerken voor duurzame en dynamische steden ... ... . Groenblauwe netwerken maken steden duurzaam, veerkrachtig en klimaatbestendig. Deze website helpt om passende maatregelen te vinden en inspireert door aantrekkelijke voorbeelden. Nuttig voor ontwikkelaars, stedenbouwkundige ontwerpers, waterbouwkundigen en allen die geïnteresseerd zijn in het verduurzamen en leven in de stad. Lees meer Deze editie van het bo...

INFORMATIE

AUTEUR
Hiltrud Pötz
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Groenblauwe netwerken voor duurzame en dynamische steden/Urban green-blue grids for sustainable and dynamic cities.pdf

OMSCHRIJVING

Hiltrud Pötz en Pierre Bleuzé van bureau opMAAT, architectuur, stedenbouw, onderzoek en advies zijn de auteurs van het boek Groenblauwe netwerken voor duurzame en dynamische steden. Het boek is een handleiding voor iedereen die betrokken is bij de vormgeving en inrichting van de stedelijke omgeving. Dit boek is niet alleen voor professionals, maar ook voor particulieren een toolbox, inspiratiebron en naslagwerk. De auteurs werken meer dan 20 jaar aan de verduurzaming van architectuur en stedenbouw. Ze werkten mee aan vele duurzame pilots en praktijkprojecten. De helft van de aardbewoners leeft in steden en de verstedelijking neemt alleen maar toe. De kwaliteit van onze toekomst is dus afhankelijk van de kwaliteit van onze steden. Onze uitdaging is om in deze eeuw onze steden en onze planeet voor onszelf leefbaar, veilig, gezond en aantrekkelijk te houden. Door de klimaatverandering, de toenemende verstedelijking en het opraken van fossiele brandstoffen zullen de steden een min of meer geleidelijke transformatie moeten ondergaan van voornamelijk grondstoffen en levensmiddelen (in de letterlijke betekenis) consumerend naar zelf levensmiddelen producerend. Eén aantrekkelijk en efficiënt middel om aan deze noodzakelijke transformatie vorm te geven is het ontwikkelen van groenblauwe stedelijke netwerken die een verzachtende werking zullen hebben op de effecten van de klimaatverandering en de energie- en voedseltekorten in het stedelijke gebied. Onze steden dienen meer veerkracht te creëren om de uitdagingen aan te kunnen want, het gebrek aan veerkracht zal niet alleen tot een tekort in het technisch infrastructurele functioneren leiden maar ook consequenties hebben voor het sociale en economische functioneren van de stad. Groen en water zijn de dragers van de groenblauwe netwerken. Veel ecosysteemdiensten kunnen in deze groenblauwe netwerken gerealiseerd worden, zoals waterberging en zuivering, biodiversiteit, recreatie, verbetering van luchtkwaliteit, enzovoorts. Daarnaast zal deze groenblauwe stedenbouw meer ruimte bieden aan de ontwikkeling van biodiversiteit en aan een gezonder en aantrekkelijker leefmilieu. In dit boek worden de principes op het gebied van duurzame stedenbouw en een groot aantal concrete maatregelen toegelicht. De principes en maatregelen hebben betrekking op de wateropgave, het beperken van hitte, biodiversiteit, stadslandbouw, energieopwekking uit biomassa, lucht- en leefkwaliteit. Een veertigtal gerealiseerde internationale voorbeelden op het gebied van een groenblauwe en duurzame stedenbouw toont de haalbaarheid van de principes en maatregelen aan. Voorbeelden zijn London Green Grid, Singapore, Hammarby en Nederlandse voorbeelden zoals EVA-Lanxmeer in Culemborg. Het is een visionair, praktisch en inspirerend boek voor onderwijs en praktijk. Nuttig voor ontwikkelaars, stedenbouwkundige ontwerpers, waterbouwkundigen en allen die geïnteresseerd zijn in het verduurzamen en leven in de stad.

Wil je het boek lezen?Groenblauwe netwerken voor duurzame en dynamische steden/Urban green-blue grids for sustainable and dynamic cities in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Hiltrud Pötz. Lezen Groenblauwe netwerken voor duurzame en dynamische steden/Urban green-blue grids for sustainable and dynamic cities Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN