Naar een tweefasenproces?

Naar een tweefasenproces? - B.F. Keulen | Tiliboo-afrobeat.com

...tweefasenproces? Over voor- en nadelen van een strafproces in twee fasen, in relatie tot de posities van slachtoffer en verdachte ... Samenvatting - college 1-5 - 23011375 - StudeerSnel ... . Samenvatting. Het onderzoek wil de verschillende belangen en argumenten die voor een tweefasenproces zijn aangevoerd adequaat wegen. Zowel in verband met een wens tot uitbreiding van het spreekrecht van het slachtoffer als in verband met de problematiek van de weigerende observandus is de mogelijkheid om het strafproces in twee fasen te splitsen (tweefasenproces) naar voren gebracht. Zowel in verband met een wens tot uitbreiding van het spreekrecht van het slachtoffer als in verband met de problematiek van de ... Naar een tweefasenproces? Over voor- en nadelen van een ... ... . Zowel in verband met een wens tot uitbreiding van het spreekrecht van het slachtoffer als in verband met de problematiek van de weigerende observandus is de mogelijkheid om het strafproces in twee fasen te splitsen (tweefasenproces) naar voren gebracht. In dit onderzoek worden argumenten voor en tegen de mogelijkheid van een tweefasenproces in kaa...

INFORMATIE

AUTEUR
B.F. Keulen
DIMENSIE
9,1 MB
BESTANDSNAAM
Naar een tweefasenproces?.pdf

OMSCHRIJVING

Zowel in verband met een wens tot uitbreiding van het spreekrecht van het slachtoffer als in verband met de problematiek van de weigerende observandus is de mogelijkheid om het strafproces in twee fasen te splitsen (tweefasenproces) naar voren gebracht. In dit onderzoek worden argumenten voor en tegen de mogelijkheid van een tweefasenproces in kaart gebracht. Eerst worden de procespositie van het slachtoffer en mogelijke aanpassingen van die procespositie uiteengezet. Daarna volgt een bespreking van de huidige regeling van het strafproces en wordt geanalyseerd hoe de mogelijkheid van een tweefasenproces zich tot die bestaande regeling verhoudt. In interviews is verkend hoe vijftien personen werkzaam in de strafrechtspraktijk over vragen die in verband staan met de mogelijkheid van een tweefasenproces denken; in deze studie gaat de aandacht vooral uit naar de argumenten die deze personen voor hun standpunten naar voren brachten. Ten slotte wordt een beeld geschetst van onderdelen van het straf(proces)recht die voor de eventuele invoering van de mogelijkheid van een tweefasenproces relevant zijn in het recht van België, Engeland en Wales, Duitsland en Zweden. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het WODC, op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Directie Sanctie- en Preventiebeleid, en verricht door medewerkers van de vakgroep strafrecht en criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Wil je het boek lezen?Naar een tweefasenproces? in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur B.F. Keulen. Lezen Naar een tweefasenproces? Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN