Jeugdwet, tekst & toelichting

Jeugdwet, tekst & toelichting - E. Huisman | Tiliboo-afrobeat.com

...wet is van toepassing op in Nederland verblijvende jeugdigen ... PDF Memorie Van Toelichting Algemeen Deel ... .. 2 Het college is gehouden een voorziening te treffen als bedoeld in artikel 2.3, eerste tot en met derde lid, en uitvoering te geven aan artikel 2.4, tweede lid, ten aanzien van rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen.Onder vreemdeling wordt in dit artikel verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in de ... Download 'Memorie van toelichting bij de Jeugdwet' PDF document | 221 pagina's | 1,4 MB. Kamerstuk: Memorie van toelichting | 01-07-2013 Jeugdwet, ... Jeugdwet Wetgeving & Rechtspraak 2020 | Wolters Kluwer ... ... . Kamerstuk: Memorie van toelichting | 01-07-2013 Jeugdwet, tekst & toelichting 2e druk is een boek van E. Huisman uitgegeven bij Berghauser Pont Publishing. ISBN 9789491930430 In de uitgave Jeugdwet, Tekst & Toelichting (tweede druk) wordt de wettekst inzichtelijk gemaakt voor het gebruik in de praktijk. Serie:Tekst & toelichting (SDU) In de uitgave 'Jeugdwet...

INFORMATIE

AUTEUR
E. Huisman
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Jeugdwet, tekst & toelichting.pdf

OMSCHRIJVING

Jeugdwet, tekst & toelichting 2e druk is een boek van E. Huisman uitgegeven bij Berghauser Pont Publishing. ISBN 9789491930430 In de uitgave Jeugdwet, Tekst & Toelichting (tweede druk) wordt de wettekst inzichtelijk gemaakt voor het gebruik in de praktijk. Per wetsartikel zijn de relevante teksten uit kamerstukken opgenomen en door de auteur van commentaar voorzien met betrekking tot interpretatie van de wettekst.Invoering van de Jeugdwet betekent een fundamentele stelselwijziging in de jeugdzorg. Waar het Rijk eerder verantwoordelijk was voor het stelsel van de jeugdzorg, zijn het nu (na 1 januari 2015) gemeenten die moeten zorgen voor een effectief en efficiënt stelsel waarbij één van de doelstellingen is om dit stelsel beter te laten aansluiten op de jongere(n) en diens omgeving.Deze tweede druk gaat uit van de actuele versie van de Jeugdwet en heeft alle inhoudelijke wijzigingen die sinds de eerste druk van deze uitgave verscheen in augustus 2014, verwerkt. Tevens zijn het Besluit Jeugdwet, de Invoeringswet Jeugdwet en de Regeling Jeugdwet opgenomen.Om een goed beeld te krijgen van de taak die gemeenten op zich hebben gekregen, is in dit boek de parlementaire geschiedenis van de afzonderlijke artikelen en de wet als geheel overzichtelijk gebundeld. Handig voor iedereen die te maken krijgt met invoering en uitwerking van de Jeugdwet.Redactie: mr. drs. Els HuismanISBN: 9789491930430

Wil je het boek lezen?Jeugdwet, tekst & toelichting in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur E. Huisman. Lezen Jeugdwet, tekst & toelichting Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN