Fiduciair Management [2]

Fiduciair Management [2] - Anton M. van Nunen | Tiliboo-afrobeat.com

...ir beheer: Het uit handen geven van het beleid van een beleggingsportefeuille ... Fiduciair Management - Asset AdvisorsAsset Advisors ... . Hierbij wordt een enkele beheerder die alle aspecten van vermogensbeheer overziet en integreert in de arm genomen. De fiduciair beheerder geeft advies, bepaalt de optimale portefeuille (vaak op basis van een ALM-studie) en selecteert en volgt beleggingsspecialisten die het beleid op deelgebieden moeten ... Fiduciair management kan het beste worden omschreven als vermogensregie. Het betreft een volledig geïntegreerde dienstverlening op het gebied van v ... Onze diensten: Vermogensbeheer | PGGM ... . Het betreft een volledig geïntegreerde dienstverlening op het gebied van vermogensbeheer, die alle beleggingscategorieën omvat en een robuust risicomanagement in zich bergt. Fiduciair management begint met de strategische advisering over het beleggingsbeleid en risicobeheer. fiduciair fiduciair bijv.naamw. op vertrouwen berustend Voorbeeld: `de euro is een fiduciaire munt ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingJuist gespe...

INFORMATIE

AUTEUR
Anton M. van Nunen
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Fiduciair Management [2].pdf

OMSCHRIJVING

Fiduciair Management [2] 3e druk is een boek van Anton M. van Nunen uitgegeven bij van Nunen & Partners. ISBN 9789082569803 Het concept van fiduciair management blijkt zeer succesvol. Deze derde, herziene druk over dit onderwerp doet recht aan de ervaringen, opgedaan in de afgelopen vijftien jaar. Het concept is robuust gebleken en voldoet aan de regelgeving ten aanzien van besturing en verantwoording. Fiduciair management is in de afgelopen jaren onderwerp geweest op vele congressen, seminars en ronde tafels. De belangrijkste bevindingen hiervan worden besproken. Het boek is vertaald in het Engels, Duits en Japans. DR. ANTON M. VAN NUNEN is econoom en grondlegger van het fiduciair management wereldwijd. Voor onder andere de ontwikkeling van deze revolutionaire werkwijze voor institutionele beleggers ontving deze 'Darwin of the pensions world' drie prestigieuze onderscheidingen: de Pension Personality of the Year Award van European Pensions, de Gold Award for Outstanding Industry Contribution van Investment & Pensions Europe en de Global Pensions Decade of Distinction Award. JEAN FRIJNS: 'Fiduciair management is een antwoord op de toenemende complexiteit van de beleggingsomgeving. Dit boek laat zien wat professioneel management inhoudt. Lezing van dit boek is een must.'GERRIT ZALM: 'Anton van Nunen is een intelligent persoon met een diepe kennis van de pensioensector en is daarom een uitstekende pensioenconsultant. Zijn boek bevat interessante bevindingen over het besturen van pensioenfondsen en over de problemen bij uitbesteding. Anton was de eerste die kritiek leverde op de regelgeving door DNB. De OECD nam zijn ideeën over en adviseerde de regelgever hetzelfde te doen. Hij is één van de opinieleiders in deze sector.' Aart de Geus: 'Ik ken Anton van Nunen als een uitstekend academicus, adviseur en auteur in pensioenzaken. Tijdens mijn ministerschap kruisten onze paden zich op wetenschappelijke congressen en ik heb zijn analysen en aanbevelingen in boeken en artikelen met veel interesse gelezen. Hij was een van de eersten die terecht kritiek leverde op de pensioenregelgeving die niet solide is bij financiële turbulentie. Anton is een gerespecteerde gesprekspartner voor onze OECD-experts.' JEAN FRIJNS 'Anton van Nunen is een originele en creatieve denker met een diepe kennis van de pensioensector. Zijn boek werd onmiddellijk verwelkomd als de ontbrekende schakel in het beheer door pensioenfondsen. Het kan gezien worden als een beleidsbijbel voor fondsen die worstelen met uitbesteding. Verder heeft Anton een sterke positie ingenomen in de rekenregels voor pensioenfondsen, die in zijn ogen disfunctioneel zijn en haaks staan op hun economische functie. Zijn ideeën om te beginnen met de economische functies en daarna het pensioencontract te herschrijven vinden nu gehoor in de Nederlandse discussies over een nieuw pensioencontract. Anton behoort zeker tot de kleine groep opinieleiders in deze industrie.'CON KEATING 'Het onderwerp fiduciair management is nu een leidend begrip in vermogens- en pensioenbeheer. Dit boek geeft een schat aan praktijk en ervaring in een kort en helder bestek. Voor de velen die dit gebied nu betreden, is dit een 'must read'. Ik heb het voorrecht Anton al zo'n tien jaar te kennen. Hij is een van de weinigen die invloed hebben op de pensioenstelsels van meer dan één land; dat is een aanzienlijke prestatie gegeven de technische verschillen die er zijn als we grenzen overgaan. Hij bezit een unieke verzameling bekwaamheden; een uitgebalanceerde zorg voor zowel theoretische als praktische zaken. In een wereld met veel belanghebbenden is dat een zeer zeldzame gave. Zijn vermogen en bereidheid om complexe ideeën in een simpele en toegankelijke vorm over te brengen op een publiek met een gevarieerde achtergrond maken hem de perfecte vertegenwoordiger van de industrie.' EDITOR IPE 'Anton van Nunen is veel meer dan een zeer gerespecteerde pensioenspecialist: hij is een trendsetter wiens innovatief fiduciair managementmodel een revolutie is in de manier waarop pensioenfondsen hun beleggingen en organisaties bezien. Zijn concept speelde een belangrijke rol in het veranderen van het wereldwijde pensioenlandschap. Hij is ook een vurig pleiter voor een goede regelgeving in zijn land. Weinig individuen vatten het Nederlandse centrum van excellentie beter samen dan dr. Anton van Nunen. Hij is een onvermoeibare voorvechter van beter beheer door pensioenfondsen en wordt algemeen erkend als de vader van fiduciair management. Dr. Van Nunen is ook een groot voorstander van goede pensioenregelgeving. Op dat gebied schrikt hij er niet voor terug de Nederlandse regelgever te bekritiseren; waar anderen bang waren zich daarover publiekelijk te uiten, sprak hij voor velen en was hij een welkome stem van rede. IPE waardeert dr. Van Nunen als een expert met inzicht, die bedachtzaam is en soms provocatief. AD KOLNAAR 'Na adviseur te zijn geweest voor verschillende Nederlandse regeringen op, onder andere, pensioengebied, kan ik Antons pogingen om de huidige regelgeving te veranderen sterk ondersteunen. Het valt me op dat hij, als eenling, de autoriteiten uitdaagde, waar de gehele Nederlandse pensioensector daarvoor de moed ontbrak. Zijn bijdragen zijn creatief en wetenschappelijk correct.'

Wil je het boek lezen?Fiduciair Management [2] in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Anton M. van Nunen. Lezen Fiduciair Management [2] Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN