Uitzonderingen aanbestedingsrecht

Uitzonderingen aanbestedingsrecht - T.H.G. Robbe | Tiliboo-afrobeat.com

...estedingsrecht is een ingewikkeld rechtsgebied ... Uitzonderingen aanbestedingsrecht ... . ... Ten slotte kan ook een private partij onder bijzondere omstandigheden gebonden zijn aan de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht. Uitzonderingen op de aanbestedingsplicht. Op de aanbestedingsplicht bestaan verschillende uitzonderingen. Op deze opdrachten zijn de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht (gelijkheids-, transparantie-, proportionaliteit- en non-discriminatiebeginsel) in meer of mindere mate van toepassing. De Aanbestedingwet 2012 geeft ook regels voo ... Boek: Uitzonderingen aanbestedingsrecht - Springest ... . De Aanbestedingwet 2012 geeft ook regels voor opdrachten onder de drempel (met uitzondering van enkelvoudige onderhandse procedures). 4. géén van de uitzonderingen op de werkingssfeer van de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is. Indien de waarde van de opdracht de drempelbedragen niet overschrijdt, of indien de opdracht moet worden aangemerkt als een overheidsopdracht voor 2B-diensten (beperkter van toepassing conform artikel 2.39 Aanbestedingwet 2012) bestaat er geen integ...

INFORMATIE

AUTEUR
T.H.G. Robbe
DIMENSIE
8,1 MB
BESTANDSNAAM
Uitzonderingen aanbestedingsrecht.pdf

OMSCHRIJVING

Uitzonderingen Aanbestedingsrecht Klassieke overheden is geschreven voor juristen inkopers en vakmensen maar ook voor beleidsmedewerkers bestuurders en accountmanagers die snel willen kunnen naslaan of er mogelijk een uitzondering van het aanbestedingsrecht van toepassing is op hun casus.De tweede druk heeft geleid tot een volledige actualisatie van de uitzonderingsgronden (zowel materieel als qua jurisprudentie) naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012. Tevens wordt vooruitgeblikt naar de nieuwe Europese richtlijn die over twee jaar de overheidsinkoop echt op zijn kop gaat zetten. In dit kader worden de uitzonderingsprocedures beschreven. Daarmee kunnen lezers beoordelen in welke gevallen zij nu al kunnen oefenen met deze procedures en hoe dat dan te doen.Er is voor gekozen om de rechtsoverwegingen van de Europese en Nederlandse rechter letterlijk over te nemen zodat ook duidelijk is hoe in de praktijk met uitzonderingen wordt omgegaan. Daar waar mogelijk is tevens een kritische noot geplaatst bij uitspraken teksten en ontwikkelingen.Auteur: mr. drs. T. H.G. Robbe

Wil je het boek lezen?Uitzonderingen aanbestedingsrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur T.H.G. Robbe. Lezen Uitzonderingen aanbestedingsrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN