Ruimtelijk Relevant 8 - Milieu en ruimte in het buitengebied

Ruimtelijk Relevant 8 - Milieu en ruimte in het buitengebied - P.P.A. Bodden | Tiliboo-afrobeat.com

...jk Relevant 8 - Milieu en ruimte in het buitengebied 1e druk is een boek van P ... PDF Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo, Wijzigingsplan ... ... .P.A. Bodden uitgegeven bij Berghauser Pont Publishing. ISBN 9789491073687 Milieu en ruimte in het Buitengebied behandelt de strijd om de ruimte in het buitengebied van landbouw, natuur en diverse rode functies. RUIMTELIJK RELEVANT MILIEU EN RUIMTE IN HET BUITENGEBIED vii INHOUD Inhoud Voorwoord v Lijst van afkortingen xiii 1 Ruimtelijk relevante regels voor het buitengebied 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Beleid 1 1.3 Normstelling: de bevoegdheden van de gemeente ... Ruimtelijk Relevant 8 - Milieu en ruimte in het ... ... .1 Inleiding 1 1.2 Beleid 1 1.3 Normstelling: de bevoegdheden van de gemeente 2 1.3.1 Het bestemmingsplan 2 1.3.2 De beheersverordening 6 1.4 Normstelling: de bevoegdheden van de provincie en het Rijk 8 Ruimtelijk Relevant 8 - Milieu en ruimte in het buitengebied 1e druk is een boek van P.P.A. Bodden uitgegeven bij Berghauser Pont Publishing. ISBN 9789491073687 Milieu en ruimte in het Buitengebied behandelt de strijd om de ru...

INFORMATIE

AUTEUR
P.P.A. Bodden
DIMENSIE
8,1 MB
BESTANDSNAAM
Ruimtelijk Relevant 8 - Milieu en ruimte in het buitengebied.pdf

OMSCHRIJVING

Ruimtelijk Relevant 8 - Milieu en ruimte in het buitengebied 1e druk is een boek van P.P.A. Bodden uitgegeven bij Berghauser Pont Publishing. ISBN 9789491073687 Milieu en ruimte in het Buitengebied behandelt de strijd om de ruimte in het buitengebied van landbouw, natuur en diverse rode functies. In dit boek wordt aandacht besteed aan actuele thema's op het snijvlak tussen milieu en ruimte in het landelijk gebied, te weten: stikstofdepositie en natuurbescherming, spuitzones, geurhinder van veehouderijen, milieueffectrapportage en bestemmingsplan en de plattelandswoning.In deze uitgave komt de Wet plattelandswoningen die op 1 januari 2013 in werking is getreden uitgebreid aan bod. Hiermee wordt het mogelijk dat niet-agrari rs in een voormalige agrarische bedrijfswoning kunnen wonen zonder dat dat gevolgen heeft voor de milieueisen die aan het bijbehorende agrarische bedrijf worden gesteld. Ook wordt voortaan de planologische status van gebouwen bepalend voor de mate van milieubescher ming. Waarvoor een gebouw feitelijk wordt gebruikt, is dan niet langer van belang. Hiermee wordt de vitaliteit van het platteland bevorderd zonder de bedrijfsvoering van het bijbehorende agrarische bedrijf te belemmeren. Het is het gemeentebestuur om te beslissen of een woning wordt aangewezen als plattelandswoning.Na een beknopte schets van het wettelijk kader wordt ingegaan op actuele jurisprudentie en andere relevante ontwikkelingen.Auteurs: mr. P.P.A. Bodden, mr. T.J.H. Verstappen, mr. H.J.M. Wingens

Wil je het boek lezen?Ruimtelijk Relevant 8 - Milieu en ruimte in het buitengebied in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur P.P.A. Bodden. Lezen Ruimtelijk Relevant 8 - Milieu en ruimte in het buitengebied Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN