Getuigen in strafzaken

Getuigen in strafzaken - G.P.M.F. Mols | Tiliboo-afrobeat.com

...igen zijn niet tegelijkertijd in de rechtszaal aanwezig ... Inwerkingtreding Aanwijzing toezegging aan getuigen in ... ... . Identiteit vaststellen In de rechtszaal vraagt de rechter naar uw naam, geboortedatum, beroep en woonplaats. Ook vertelt u wat uw relatie met de partijen in de rechtszaak is. Eed of belofte De Aanwijzing Toezeggingen aan getuigen in strafzaken sluit aan op de gelijknamige Wet (Stb. 2005, 254, Kamerstukken 26 294), de Wet van 12 mei 2005 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het niet afleggen van een getuigenverklaring na een daartoe strekkende toezegging (Stb. 2005, 255, Kamerstukken 28 017) en het Besluit getuig ... PDF verdieing Ars Aequi oktober 2017 777 Verdieping Het recht ... ... . 2005, 255, Kamerstukken 28 017) en het Besluit getuigenbescherming van 23 december 2005, Stb. 2006, 21. Getuigen verschijnen dan ook niet vaak ter zitting, waar zij door de verdediging - de verdachte of zijn raadsman - zouden kunnen worden ondervraagd. Bij politieverhoren van getuigen is de verdediging zelden aanwezig. De verde­ diging krijgt in ...

INFORMATIE

AUTEUR
G.P.M.F. Mols
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Getuigen in strafzaken.pdf

OMSCHRIJVING

In dit boek wordt op uitvoerige wijze beschreven hoe in het Nederlandse strafproces de burger de status van getuige kan krijgen, wat zijn rechten en plichten zijn, en hoe binnen de wetgeving, rechtspraak, literatuur en de rechtspraktijk de getuige in strafzaken gestalte wordt gegeven. Een van de meer in het oog springende aspecten is de aandacht voor de rechtspositie van de getuige. In toenemende mate wordt daar terecht aandacht voor gevraagd, en tegelijkertijd kan die toenemende aandacht leiden tot een spanningsveld tussen enerzijds de rechtsbescherming van de burger die de status van de getuige heeft, anderzijds de bescherming van de positie van de verdachte en de mogelijkheid om zich adequaat te verdedigen. Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn internationale ontwikkelingen, de mogelijkheid van contact met getuigen, het aspect van de kosten, de beëdiging en het verschoningsrecht, alsmede enkele bijzondere getuigen, zoals de bedreigde getuige.Het boek is bedoeld voor hen die beroepsmatig in de praktijk van de strafrechtspleging werkzaam zijn,zoals leden van het Openbaar ministerie en van de zittende magistratuur, alsmede voor de advocatuur.Ook studenten en wetenschappers kunnen er hun voordeel mee doen, terwijl het daarnaast eenwelkome bron van informatie is voor de getuigen in strafzaken zelf.

Wil je het boek lezen?Getuigen in strafzaken in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur G.P.M.F. Mols. Lezen Getuigen in strafzaken Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN