Het Vrije van Sluis

Het Vrije van Sluis - M. de Vleesschauwer | Tiliboo-afrobeat.com

...je van Sluis was een bestuurlijk orgaan dat is ontstaan tijdens de Opstand tegen het Spaanse bewind ... 18mei_T.M. van der Sluis - [apr-jun] - Vrije Universiteit ... ... . In 1580 trad een deel van de schepenen van het Brugse Vrije toe tot de Unie van Utrecht.In 1584 werd Brugge weer heroverd door Parma en aan de Unie van Utrecht onttrokken. Het Oost Vrije echter bleef trouw aan deze Unie en werd in 1586 ontheven van onderhorigheid aan Brugge. Het Vrije van Sluis is een voormalig Nederlands waterschap dat bestaan heeft van 1942 tot 1999 en dat West-Zeeuws-Vlaanderen omvatte. Het had een oppervlakte van 289 km 2.. Het is vernoemd naar het aan het eind van de 16e eeuw onts ... Boek: Het Vrije van Sluis. Polders en waterschappen in ... ... . Het had een oppervlakte van 289 km 2.. Het is vernoemd naar het aan het eind van de 16e eeuw ontstane bestuursgebied Vrije van Sluis.. Geschiedenis. Het bestuur van de polders berustte in de Middeleeuwen bij de wateringen, een benaming die in Vlaanderen nog voor ... Het Vrije van Sluis 1e druk is een boek van M. de Vleesschauwer uitgegeven bij Uitgeverij Matrijs. ISBN 9789053454503 West-Zeeuws-Vlaander...

INFORMATIE

AUTEUR
M. de Vleesschauwer
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Het Vrije van Sluis.pdf

OMSCHRIJVING

Het Vrije van Sluis 1e druk is een boek van M. de Vleesschauwer uitgegeven bij Uitgeverij Matrijs. ISBN 9789053454503 West-Zeeuws-Vlaanderen is eeuwenlang de speelbal geweest van de strijd tussen de mens en de natuur. De oorspronkelijke veenlaag werd in de late middeleeuwen afgegraven, waardoor het landschap gevoelig werd voor overstromingen en een schorrenlandschap ontstond. De schorren werden bedijkt en in cultuur gebracht, maar stormvloeden en inundaties deden die bedijkingen opnieuw teniet. Vanaf de zeventiende eeuw ontstond het West-Zeeuws-Vlaamse polderlandschap zoals we dat nu kunnen. Schorren werden bedijkt door rijke kooplieden en zo ontstonden de vrije polders die zelfstandig hun eigen beleid voerden. In de loop van de achttiende eeuw ging de provinciale overheid zich steeds meer bemoeien met polderbestuurlijke zaken en vaardigde reglementen uit. In die eeuw ontstonden ook de zogeheten calamiteuze polders. West-Zeeuws-Vlaanderen bekleedt in de Zeeuwse polder- en waterschapsgeschiedenis een bijzondere rol. In 1941 werd hier namelijk waterschap Het Vrije van Sluis opgericht. Dit was het eerste waterschap dat op initiatief van de provinciale overheid werd gesticht. Meer dan een halve eeuw heeft dit waterschap met vallen en opstaan de kerntaken waterkering, waterbeheersing, wegen en waterzuivering op zich genomen. Sinds 2011 behoren alle polders in Zeeland tot één waterschap, het waterschap Scheldestromen.Het Vrije van Sluis. Polder- en waterschapsgeschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999 behandelt niet alleen de geschiedenis van het voormalige waterschap Het Vrije van Sluis. Ook worden de historische en landschappelijke ontwikkelingen van de dertiende tot en met de twintigste eeuw worden overzichtelijk en helder in kaart gebracht in dit rijk geïllustreerde boek. Niet alleen het technische aspect van bedijkingen, maar ook het menselijke aspect komt ruim aan bod. Dit boek vormt het derde deel in de trilogie die de waterschapsgeschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen beschrijft.

Wil je het boek lezen?Het Vrije van Sluis in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M. de Vleesschauwer. Lezen Het Vrije van Sluis Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN