Het moderne EVRM

Het moderne EVRM - F.M.C. Vlemminx | Tiliboo-afrobeat.com

... inzicht in de aard en de structuur van de burger- en politieke rechten te verhogen, geeft het slothoofdstuk bovendien op basis van de inventarisatie en de beschrijvingen een uitgewerkte nadere karakterisering van de rechten in dat moderne EVRM ... Samenvatting Het moderne EVRM - Stuvia ... . Het boek is niet alleen geschikt voor bachelor- en masteronderwijs maar is ook nuttig in de ... Het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een Europees verdrag waarin mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld. Het verdrag is op 4 november 1950 ondertekend in Rome.Het werd opgesteld binnen de Raad van Europa, in navolging van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de ... BT - Het moderne EVRM. PB - Boom Juridische Uitgevers. CY - De ... Samenvatting Het moderne EVRM - Tentamen voorbereiding ... ... . Het verdrag is op 4 november 1950 ondertekend in Rome.Het werd opgesteld binnen de Raad van Europa, in navolging van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de ... BT - Het moderne EVRM. PB - Boom Juridische Uitgevers. CY - Den Ha...

INFORMATIE

AUTEUR
F.M.C. Vlemminx
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Het moderne EVRM.pdf

OMSCHRIJVING

Enerzijds geldt het EVRM al meer dan zestig jaar en is het een vertrouwd verdrag. Anderzijds heeft het juist de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt en dreigt het voer voor specialisten te worden. Over dat EVRM wordt van alles beweerd en daarbij wordt het verdrag en de jurisprudentie van het EHRM niet altijd recht gedaan. Dit boek bevat een systematische behandeling van de inhoud en strekking van het moderne EVRM en bedient zich uitsluitend van de primaire bron: de jurisprudentie van het EHRM. Het ontsluit op een handzame manier informatie over recente ontwikkelingen rondom de verhouding tussen de nationale en de internationale rechtsorde, de invloed van andere mensenrechtenverdragen, het regime voor de negatieve verplichtingen, de figuur van de positieve verplichtingen en, tot slot, de plichten tot deugdelijke wetgeving en beleid. Om het inzicht in de aard en de structuur van de burger- en politieke rechten te verhogen, geeft het slothoofdstuk bovendien op basis van de inventarisatie en de beschrijvingen een uitgewerkte nadere karakterisering van de rechten in dat moderne EVRM. Het boek is niet alleen geschikt voor bachelor- en masteronderwijs maar is ook nuttig in de praktijk.

Wil je het boek lezen?Het moderne EVRM in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur F.M.C. Vlemminx. Lezen Het moderne EVRM Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN