Monografieen (echt)scheidingsrecht 8 - Kind en scheiding 2015

Monografieen (echt)scheidingsrecht 8 - Kind en scheiding 2015 - M.J.C. Koens | Tiliboo-afrobeat.com

...fieen (echt)scheidingsrecht 8 - Kind en scheiding 2015 4e druk is een boek van M ... (Echt)scheiding en fiscale aspecten. - ISBN ... .J.C. Koens uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012394697 In Kind en scheiding worden de schijnwerpers gericht op de juridische gevolgen van echtscheiding in relatie tot de kinderen. Door invoering op 1 maart 2009 van de Wet bevordering voortgezet ouderschap Monografieen (echt)scheidingsrecht 7 - (Echt)scheiding en fiscale aspecten 2015 (Paperback). Indien echtgenoten besluiten tot echtscheiding overte gaan,... Monografieen (e ... Monografieen (echt)scheidingsrecht 8 - Kind en scheiding ... ... . Indien echtgenoten besluiten tot echtscheiding overte gaan,... Monografieen (echt)scheidingsrecht 8 - Kind en scheiding (Paperback). In de reeks Monografie├źn (echt)scheidingsrecht wordt getracht aan elk onderdeel... Monografieen (echt)scheidingsrecht 8 - Kind en scheiding (Paperback). In Kind en scheiding worden de schijnwerpers gericht op de juridisch...

INFORMATIE

AUTEUR
M.J.C. Koens
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Monografieen (echt)scheidingsrecht 8 - Kind en scheiding 2015.pdf

OMSCHRIJVING

Monografieen (echt)scheidingsrecht 8 - Kind en scheiding 2015 4e druk is een boek van M.J.C. Koens uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012394697 In Kind en scheiding worden de schijnwerpersgericht op de juridische gevolgen van echtscheidingin relatie tot de kinderen. Door invoering op 1 maart2009 van de Wet bevordering voortgezet ouderschapen zorgvuldige scheiding is het echtscheidingsrechtook wat de rechtspositie van ouders en kinderenbetreft ingrijpend gewijzigd. Onderdelen van hetfamilie- en jeugdrecht, zoals het opvoedings- enverzorgingsrecht, de woonplaats, het naamrecht,het gezag over minderjarige kinderen, het omgangsrecht,de informatie over en consultatie bijbelangrijke onderwerpen de kinderen betre ende ende bijdrage in de kosten van verzorging en opvoedingen studie van de kinderen, zijn in het geding alshet gaat om echtscheiding of be indiging van het(homo)huwelijk, het geregistreerd partnerschapof het samenwonen buiten huwelijk. Daarnaastkomen onderwerpen van echtscheidingsprocesrechtzoals het ouderschapsplan, het horen vankinderen, voorlopige voorzieningen e.d. aan de orde.Ook wordt uitvoerig ingegaan op de positie van denieuwe partners na de scheiding en internationalekinderontvoering.Theo Koens is rechter-plv in de RechtbankZeeland-West-Brabant en raadsheer-plv in hetGerechtshof Den Haag.Ad van der Linden is kinderrechter in de rechtbankvan Amsterdam en raadsheer-plv in de gerechtshovenvan 's-Hertogenbosch en 's-Gravenhage.Paul van Tee elen was vicepresident in het gerechtshofvan 's-Hertogenbosch en is docent op hetgebied van familie- en jeugdrecht.In de reeks Monografie n (echt)scheidingsrechtwordt getracht aan elk onderdeel van het met (echt)scheidingen samenhangende recht aandacht tebesteden. Dat gebeurt door in iedere monografieeen specifiek onderwerp op zo helder mogelijkewijze weer te geven. De reeks beoogt daarmee eentotaalbeeld van het (echt)scheidingsrecht te bieden,primair aan deskundigen en aan hen die dat willenworden. Daarnaast is de reeks toegankelijk voor deleek die meer over een bepaald onderwerp te wetenwil komen.

Wil je het boek lezen?Monografieen (echt)scheidingsrecht 8 - Kind en scheiding 2015 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M.J.C. Koens. Lezen Monografieen (echt)scheidingsrecht 8 - Kind en scheiding 2015 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN