Ons Socialisme Uw Toekomst!

Ons Socialisme Uw Toekomst! - Gjalt Zondergeld | Tiliboo-afrobeat.com

...ialisme Uw Toekomst! Henk Woudenberg en het Nederlands Arbeidsfront (1942-1945) Op 1 Mei 1942, de Dag van de Arbeid, werd op bevel van Rijkscommissaris Seyss-Inquart het Nederlands Arbeidsfront opgericht ... Ons Socialisme Uw Toekomst!: Henk Woudenberg en het ... ... . Met als doel het hele Nederlandse bedrijfsleven te nazificeren en in te schakelen in de strijd tegen de geallieerden. 22. Ons Socialisme Uw Toekomst! Ons Socialisme Uw Toekomst! juist veel geleerd had van de socialistische propagandabijeenkomsten, die hij had meegemaakt.25 Maar die marxistische socialisten zag hij als een groot gevaar voor het ... Henk Woudenberg en het Nederlands Arbeidsfront (1942-1945) Uw Toekomst kan uw polis alleen dan opzeggen als die opzegging n ... Ons Socialisme Uw Toekomst! | Boekhandel Bloks ... .25 Maar die marxistische socialisten zag hij als een groot gevaar voor het ... Henk Woudenberg en het Nederlands Arbeidsfront (1942-1945) Uw Toekomst kan uw polis alleen dan opzeggen als die opzegging noodzakelijk...

INFORMATIE

AUTEUR
Gjalt Zondergeld
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Ons Socialisme Uw Toekomst!.pdf

OMSCHRIJVING

Ons Socialisme Uw Toekomst!Henk Woudenberg en het Nederlands Arbeidsfront (1942-1945)Op 1 Mei 1942, de Dag van de Arbeid, werd op bevel van Rijkscommissaris Seyss-Inquart het Nederlands Arbeidsfront opgericht. Met als doel het hele Nederlandse bedrijfsleven te nazificeren en in te schakelen in de strijd tegen de geallieerden. Volgens het fascistische leidersprincipe werd de NSB-er Henk Woudenberg met de absolute leiding van het NAF belast. In 1940 was het socialistische NVV al onder zijn leiding geplaatst. Het democratisch gekozen bestuur was afgezet en de joodse leden waren van het lidmaatschap uitgesloten. In de loop van 1941 waren ook de beide confessionele vakcentrales RKWV en CNV bij het gelijkgeschakelde NVV gevoegd.Klassenverzoening tussen ondernemers en arbeiders was het motto, geen klassenstrijd. Om de leden van het NVV vast te blijven houden beweerden Woudenberg en zijn medewerkers , dat zij de oprechte voortzetters waren van de vooroorlogse socialistische arbeidersbeweging. Het doel, waarnaar zij streefden, bleef het socialisme, dat het Amerikaanse kapitalisme en het Russische communisme zou verslaan.Maar was dat wel socialisme, wat deze nationaalsocialisten wilden bereiken? Over die vraag gaat dit boek. Tot nu toe is er weinig of geen aandacht besteed aan het NAF en zijn leider. Toch was het NAF veruit de grootste collaborateursorganisatie tijdens de Duitse bezetting. Met de belangenbehartiging van de Nederlandse dwangarbeiders in Duitsland en met het ontspanningswerk van de culturele afdeling Vreugde en Arbeid heeft het NAF tot op het eind van de oorlog tevergeefs geprobeerd het Nederlandse volk voor het nationaalsocialisme te winnen.Gjalt Zondergeld (1937) is ruim twintig jaar docent Nieuwste Geschiedenis aan de VU geweest. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van het nationalisme, het fascisme en het nationaalsocialisme. Hij publiceerde over de collaboratie van Friese nationalisten, over de NSB en het Nationaal Front, over de Belgische vakbeweging tijdens de oorlog en over de geschiedenis van de VU onder de Duitse bezetting.

Wil je het boek lezen?Ons Socialisme Uw Toekomst! in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Gjalt Zondergeld. Lezen Ons Socialisme Uw Toekomst! Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN