Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming - Lieke van den Eijnden | Tiliboo-afrobeat.com

...ENINGEN VERORDENING (EU) ... 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescher ming) (Voor de EER relevante teks t) ... Privacy: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ... ... ... Die ontwikkelingen vereisen een krachtig en coherenter kader voor gegevensbescherming in de Unie, dat wordt gesteund ... Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Zeer veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene verorde ... Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (AVG ... ... . De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op een aantal punten laat de AVG ruimte voor nationale keuzes. Verordening (EU) 2016/679 va...

INFORMATIE

AUTEUR
Lieke van den Eijnden
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Algemene Verordening Gegevensbescherming.pdf

OMSCHRIJVING

Algemene Verordening Gegevensbescherming 1e druk is een boek van Lieke van den Eijnden uitgegeven bij Vakmedianet. ISBN 9789462155800 Door de digitale wereld waarin we leven worden er 'gemerkt', maar vooral'ongemerkt', veel persoonsgegevens opgeslagen (lees: verwerkt). Ook in dearbeidsrelatie speelt dit. Werknemers krijgen een gsm, laptop of tablet vande werkgever om onderweg of thuis te werken of bereikbaar te zijn. Hierbijwordt vaak geen rekening gehouden met het feit dat de werkgever mogelijkmee kan kijken of dat bepaalde gegevens worden geregistreerd. De vraagis: wat mag de werkgever wel en wat mag hij niet?Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbeschermingper 25 mei 2018 zijn er nieuwe privacyregels waaraan de werkgeverzich dient te houden. Dit boek geeft een handreiking hoe, zowel juridisch alspraktisch, om te gaan met deze nieuwe en strengere regels.

Wil je het boek lezen?Algemene Verordening Gegevensbescherming in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Lieke van den Eijnden. Lezen Algemene Verordening Gegevensbescherming Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN