VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND - Verhellen | Tiliboo-afrobeat.com

...ationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind ... PDF Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK); New York ... ... . Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bijna alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ... Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Preambule. Artikel 1: Definitie 'kind' Voor de toepassin ... wetten.nl - Regeling - Facultatief Protocol inzake de ... ... . Artikel 1: Definitie 'kind' Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder een kind verstaan ieder mens jonger dan achttien jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt. Verdrag inzake de rechten van het kind. 1 States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, ...

INFORMATIE

AUTEUR
Verhellen
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND.pdf

OMSCHRIJVING

De inwerkingtreding van het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind in België {begin 1992) en in Nederland {vooQaar 1995) hebben de belangstelling voor deze publicatie sterk doen toenemen en maakte zo een nieuwe druk noodzakelijk. De auteur heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om ze aan te passen aan de voortdurende en snelle evolutie van het gedachtengoed i. v.m. de positie van kinderen. Op een aantal punten zijn verbeteringen aangebracht in de inhoud en de structuur van het boek. Ook zijn, in vergelijking met de vorige uitgaven, meer voorbeelden opgenomen. De bijzondere aandacht voor het toezichtsmechanisme werd nog aangescherpt. De mogelijke toepassingen van het Verdrag in een aantal maatschappelijke sectoren werd verder uitgebreid. Bovendien werd een extra hoofdstuk omtrent kinderrechten in Europa toegevoegd. Ongetwijfeld zijn hierdoor de toegankelijkheid en de didactische mogelijkheden van dit werk nog verhoogd en wordt deze editie bij uitstek geschikt voor vorming en opleiding en voor wie verder wil kijken dan 'regels'. Het boek bevat ook de officiële Nederlandse vertaling van de Verdragtekst en een samenvatting van de belangrijkste bepalingen.

Wil je het boek lezen?VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Verhellen. Lezen VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN