Checklist Privacy AVG: privacybeleid in 57 checklists

Checklist Privacy AVG: privacybeleid in 57 checklists - J. Berkvens | Tiliboo-afrobeat.com

...devergoeding ten gevolge van aansprakelijkheid (art ... Checklist privacy: privacybeleid in 30 checklists door ... ... . 82 AVG) 149 54 Aandachtspunten bij onderzoek door een toezichthouder 151 55 Klachtprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens 155 56 Checklist overgangsrecht AVG 157 57 Aandachtspunten voor de auditor 159 Bijlagen 161 Bijlage 1: Transponeringstabel van Wbp naar AVG 163 De AVG heeft gevolgen voor elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Inzicht in alle gegevensverwerkingen binnen en buiten de organisatie is dan ook essentieel. Dit boek is geschreven om elke organisatie concre ... Privacy en de gemeente - Boekenaanbod ... . Dit boek is geschreven om elke organisatie concrete kennis te bieden om binnen de eisen van de AVG een privacybeleid op te stellen. De checklists in dit boek bieden u handvatten bij het opstellen van zulk beleid. Zo krijgt u een schets van de voorbereiding op het schrijven van een privacybeleid, wordt aangegeven wa...

INFORMATIE

AUTEUR
J. Berkvens
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Checklist Privacy AVG: privacybeleid in 57 checklists.pdf

OMSCHRIJVING

In Checklist Privacy AVG: privacybeleid in 57 checklists (derde, geheel herziene druk) bieden de auteurs aan de hand van 57 checklists handvatten voor het inrichten van een privacy policy.Elke organisatie verwerkt persoonsgegevens. Overheden hebben persoonsgegevens nodig om hun wett e-lijke taken uit te oefenen.Op 25 mei 2018 is de Europese privacyverordening (AVG) in werking getreden. De AVG heeft gevolgen voor elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Inzicht in alle gegevensverwerkingen binnen en buiten de organisatie is dan ook essentieel. Om een correcte naleving van de AVG te borgen, ontkomen organisaties er in de praktijk niet aan om privacybeleid op te stellen en vast te leggen. De checklists in dit boek bieden u handvatten bij het opstellen van zulk beleid.Zo krijgt u een schets van de voorbereiding op het schrijven van een privacybeleid, wordt aangegeven waarom detone at the topessentieel is voor het succesvol implementeren van uw beleid en wordt stilgestaan bij enkele algemene aandachtspunten bij het opstellen.Het boek behandelt naast de belangrijkste kernelementen van de AVG (zoals: wie is verwerkingsverantwoordelijke, voor welk doel worden gegevens verwerkt, wat zijn de rechten van de betrokkene, hoe kan worden omgegaan met de documentatieplicht en accountability) ook tal van specifieke onderwerpen die bij (vrijwel) elke organisatie kunnen spelen.Voorbeelden zijn: beveiligingsbeleid, meldplicht data-lekken, cameratoezicht op de werkvloer, fraudeonder-zoek, de omgang met gegevens van zieke medewerkers, cloud computing, data protection impact assessment (DPIA), zwarte lijsten, omgang met geschillen, cookies en privacyaspecten bij apps en wifi tracking.Kortom, dit boek maakt de checklists voor een brede doelgroep toegankelijk. Zo is het uitermate geschikt voor juristen en compliance officers, managers, ICT ers en auditors.

Wil je het boek lezen?Checklist Privacy AVG: privacybeleid in 57 checklists in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J. Berkvens. Lezen Checklist Privacy AVG: privacybeleid in 57 checklists Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN