Ars Aequi Handboeken - Inleiding tot het Europees bestuursrecht

Ars Aequi Handboeken - Inleiding tot het Europees bestuursrecht - Rob Widdershoven | Tiliboo-afrobeat.com

...ing tot het Europees bestuursrecht Hoewel het recht van de Europese Unie inmiddels al bijna 60 jaar oud is, is het voor de beoefenaren van het nationale (bestuurs)recht lange tijd een grote onbekende gebleven ... Rechtsbeginselen en fundamentele rechten — Maastricht ... ... . Ars Aequi Cahiers - Inleiding tot het Europees bestuursrecht 3e druk is een boek van J.H. Jans uitgegeven bij Ars Aequi Libri Pod. ISBN 9789069167442 Hoewel het recht van de Europese Unie inmiddels al ruim een halve eeuw oud is, is het voor de beoefenaren van het nationale (bestuurs)recht lange tijd een grote onbekende gebleven. Ars Aequi Handboeken - Inleiding tot het Europees bestuursrecht 4e druk is een boek van Rob Widdershoven uitgegeven bij Ars Aequi Libri. ISBN 9789069169842 Hoewel het recht van de Europese Unie inmiddels al ... Inleiding tot het Europees bestuursrecht door Sacha ... ... . Ars Aequi Handboeken - Inleiding tot het Europees bestuursrecht 4e druk is een boek van Rob Widdershoven uitgegeven bij Ars Aequi Libri. ISBN 9789069169842 Hoewel het recht van de Europese Unie inmiddels al bijna 60 jaar oud is, is het voor de beoefenaren van het nationale (bestuurs)rech...

INFORMATIE

AUTEUR
Rob Widdershoven
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Ars Aequi Handboeken - Inleiding tot het Europees bestuursrecht.pdf

OMSCHRIJVING

Ars Aequi Handboeken - Inleiding tot het Europees bestuursrecht 4e druk is een boek van Rob Widdershoven uitgegeven bij Ars Aequi Libri. ISBN 9789069169842 Hoewel het recht van de Europese Unie inmiddels al bijna 60 jaar oud is, is het voor de beoefenaren van het nationale (bestuurs)recht lange tijd een grote onbekende gebleven. De relatieve onbekendheid van het Unierecht leidde ertoe dat de communicatie tussen het Unierecht en het nationale bestuursrecht vaak nogal gebrekkig was (en is). Enerzijds heeft dat soms een onderschatting van de betekenis van het Unierecht tot gevolg. Anderzijds wordt de invloed van het Unierecht soms ook overschat en verdwijnt uit beeld dat het nationale (bestuurs)recht voor een effectieve doorwerking van het Unierecht onontbeerlijk is.Dit boek behandelt de gevolgen die het Unierecht heeft voor belangrijke algemene leerstukken van het Nederlands bestuursrecht, namelijk de algemene rechtsbeginselen en fundamentele rechten, de rechtshandhaving, de rechtsbescherming en het vraagstuk van overheidsaansprakelijkheid. Tevens wordt aandacht besteed aan de verschillende wijzen van doorwerking van het Unierecht in het nationale recht, zoals de rechtstreekse werking en de conforme interpretatie. Het boek is bedoeld voor het onderwijs, maar zeker ook voor de Nederlandse rechtspraktijk die in nationale zaken steeds vaker wordt geconfronteerd met vragen van doorwerking van Unierecht. In deze vierde, geheel herziene druk zijn alle ontwikkelingen in de Europese en nationale rechtspraak en wetgeving sinds 2011 verwerkt. De belangrijkste is ongetwijfeld de toenemende betekenis van het Handvest van de grondrechten van de grondrechten van de Europese Unie. Grote delen van het boek zijn daarom herschreven. Deze nieuwe druk is dan ook onmisbaar voor alle beoefenaren van het bestuursrecht.

Wil je het boek lezen?Ars Aequi Handboeken - Inleiding tot het Europees bestuursrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Rob Widdershoven. Lezen Ars Aequi Handboeken - Inleiding tot het Europees bestuursrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN