Bruegel in zwart en wit

Bruegel in zwart en wit - Maarten Bassens | Tiliboo-afrobeat.com

...oonstelling 'De wereld van Bruegel in Zwart-Wit' is tot 16 februari 2020 te zien in de Koninklijke Bibliotheek van België, Kunstberg 28 in 1000 (hartje) Brussel ... Bruegel in zwart en wit | Maarten Bassens - Doorbraak winkel ... . (Dagelijks geopend) www.kbr.be Bruegel is not who you think he is… Bruegel is a world-renowned painter, but in the 16th century it wasn't his paintings he was known for - it was his graphic work which brought him widespread fame. This 2019 exhibition offers you the opportunity to get up close and personal with Bruegel's famous prints. Bruegel in zwart-wit KBR opent haar deuren voor de grootse expo The World of Bruegel in Black and White. Want wist je dat Bruegel ook een succesvolle tekenaar ... The World of Bruegel in Black and White • KBR exhibition ... . Bruegel in zwart-wit KBR opent haar deuren voor de grootse expo The World of Bruegel in Black and White. Want wist je dat Bruegel ook een succesvolle tekenaar en ontwerper van prenten was? Bruegel in zwart en wit (Hardcover). Na zij...

INFORMATIE

AUTEUR
Maarten Bassens
DIMENSIE
7,9 MB
BESTANDSNAAM
Bruegel in zwart en wit.pdf

OMSCHRIJVING

Na zijn reis door Italië begint Pieter Bruegelde Oude rond 1555 prenten te ontwerpendie door de ambitieuze Antwerpse schilderHieronymus Cock worden uitgegeven.Al snel maken ze de jonge kunstenaar inheel Europa bekend. Talloze bewaardeontwerptekeningen tonen aan dat hij dezegrafiek, die door getalenteerde vakmensen inkoper werd gesneden, met bijzondere zorgvoorbereidde. Met zijn Grote landschappenprofileert Bruegel zich als een invloedrijkevernieuwer van de landschapskunst. Prentenals De grote vissen eten de kleine en de reeksDe zeven hoofdzonden bewijzen dat hij zichkan meten met de grote Jheronimus Bosch.Maar ook satirische allegorieën, Bijbelsevoorstellingen en de beroemde boerentaferelenverschijnen in druk.Zoals in zijn andere werken weet Bruegelin originele en vaak humoristische beeldende mens met al zijn goede maar vooral zijnzwakke punten raak te portretteren.De gravures, etsen en enkele houtsnedenvormen een essentieel onderdeel van zijnoeuvre, dat 450 jaar na zijn overlijden nietsaan zeggingskracht heeft ingeboet.Recent kunsthistorisch, archivalisch enkunsttechnologisch onderzoek biedt eenvernieuwende kijk op het volledige grafischewerk dat tijdens Bruegels leven en kort daarnaontstond. Negenentachtig verschillendecomposities komen in deze buitengewoonfraai geïllustreerde oeuvrecatalogus uitgebreidaan bod, met nieuwe en gedetailleerdebeschrijvingen van de verschillende statenen edities. Ruime aandacht gaat ook uit naarde ontstaans-, interpretatie- en appreciatiegeschiedenisvan de prenten die bij het bredepubliek eeuwenlang het beeld van Bruegelhebben bepaald.De Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)brengt nu voor het eerst de volledigeprentencollectie samen in een tentoonstelling,ter gelegenheid van het Bruegel-jaar.De expo vindt plaats van 15 oktober 2019tot en met 16 februari 2020 in het Paleis vanKarel van Lotharingen in Brussel, dat voordeze gelegenheid opnieuw zijn deuren opentna een lange renovatie.De luxueuze catalogus bij deze unieketentoonstelling reproduceert de werken opware grootte en geeft de lezers zo de kansom van heel dichtbij kennis te maken met deberoemde prenten van Bruegel. Gespecialiseerdekunsthistorici, verbonden aan de KULeuven en de Koninklijke Bibliotheek, gevenin vijf essays een boeiend inzicht in de fascinerendewereld van Bruegels grafisch werk.

Wil je het boek lezen?Bruegel in zwart en wit in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Maarten Bassens. Lezen Bruegel in zwart en wit Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN